Změna č.1 Územního plánu Dobrá Voda

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako úřad územního plánování, pořizuje na žádost obce Změnu č. 1  územního plánu DOBRÁ VODA (dále jen „Změna ÚP“) a to zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona. Změna ÚP se týká katastrálního území DOBRÁ VODA U KŘIŽANOVA. 

V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a 55b stavebního zákona Vám oznamujeme, že veřejné projednání návrhu Změny ÚP s odborným výkladem se uskuteční dne 1. března 2022 v 15:00 na Obecním úřadě DOBRÁ VODA. 

Návrh Změny ÚP bude od 11. 01. 2022 do 08. 03. 2022 vystaven k veřejnému nahlédnutí: 



2022-01-verejna-vyhlaska-Zmena-c.1-Uzemniho-planu-Dobra-Voda.pdf