Rozpočty obce

Rozpočet obce na rok 2024

Rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2024 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce 15.12.2023.

Rozpočet obce na rok 2024.pdf Vyvěšeno dne 21.12.2023


Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled pro rok 2025 - 2029

Rozpočtový výhled 2025 - 2029


Rozpočet obce na rok 2023

Rozpočet obce na rok 2023.pdf  Vyvěšeno dne 28.12.2022. Rozpočet obce Dobrá Voda byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 16.12.2022Rozpočet obce na rok 2022

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10.12.2021 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2021 ve výši 24.957.000,-Kč

Viz přiložený rozpočet.

Rozpočet obce na rok 2022.pdf  (Vyvěšeno dne 20.12.2021)

Zmena-cisla-polozky-rozpoctove-skladby-v-rozpoctu-na-rok-2022.pdf (Vyvěšeno dne 26.1.2022)


Rozpočet obce na rok 2021

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.12.2020 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2021 ve výši 24.340.400,-Kč

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2021  (Vyvěšeno dne 30.12.2020)

Závěrečný účet obce Dobrá Voda za rok 2021 - vyvěšeno 14.6.2022


Rozpočet obce na rok 2020

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2019 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2020 ve výši 23.569.651,-Kč

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2020  (Vyvěšeno dne 28.12.2019)

Závěrečný účet obce za rok 2020 - vyvěšeno 17.6.2021


Rozpočet obce na rok 2019

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.12.2018 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2019 ve výši 20.483.400,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2018. 

Viz přiložený rozpočet. 

Vyvěšeno dne 15.12.2018

Rozpočet obce na rok 2019

Závěrečný účet obce za rok 2019 - vyvěšeno 21.6.2020


Rozpočet obce na rok 2018 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.12.2017 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2018 ve výši 15.248.400,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2016. 

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2018 - vyvěšeno 15.12.2017

Závěrečný účet obce za rok 2018 - vyvěšeno 3.5.2019


Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled pro rok 2017-2023 (v tis. Kč). 

Rozpočtový výhled 2017-2023


Rozpočet obce na rok 2017 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.12.2016 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2017 ve výši 12.253.600,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2016. 

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017 - vyvěšeno 23.6.2018


Rozpočet obce na rok 2016 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.12.2015 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2016 ve výši 9.273.600,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2015. 

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016


Rozpočet obce na rok 2015 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.3.2015 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2015 ve výši 9.139.377,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2014. 

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015


Rozpočet obce na rok 2014

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.2.2014 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2014 ve výši 7.499.830,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2013. 

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014


Rozpočet obce na rok 2013

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.2.2013 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2013 ve výši 5.244.118,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2012. 

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013


Rozpočet obce na rok 2012

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.2.2011 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2012 ve výši 5.504.645,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2011. 

Viz přiložený rozpočet. 

Rozpočet obce na rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012


Rozpočet obce na rok 2011

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.2.2011 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2011 ve výši 5.258.184,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2010. 

Viz přiložený rozpočet.

Rozpočet obce na rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011


Závěrečný účet obce Dobrá Voda za rok 2010

Dle §17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 24.5.2011, v záveru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěrečný účet obce za rok 2010