Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda

Projekt ,,Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda“ je zaměřený na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

,,Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.“


Povodňový plán obce Dobrá Voda - Portalobce.cz | digitální povodňový plán obce Dobrá Voda 


Digitální povodňový plán obce - zip soubor celého projektu:

Digitální povodňový plán obce - ZIP soubor


Oznámení a rozhodntí o výběru nejvhodnější nabídky.

Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové výdaje 1 101 187Kč, dotace EU 770 831 Kč (70%), příspěvek obce 330 356 Kš (30%). 

Zahájení realizace 22.6.2020, ukončení realizace 31.12.2021.

Projekt protipovodňová opatření obce Dobrá Voda - EU dotace


Název zakázky: „Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda“. Veřejná zakázka dle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky. 

Veřejná zakázka dle limitu: Zakázka malého rozsahu

Tato zakázka bude spolufinancována z EU z Fondu soudržnosti a národních veřejných zdrojů.

Výzva k podání nabídky - Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda