Dobrá Voda

Obec Dobrá Voda se nachází 4 km směrem na západ od Křižanova v regionu Velké Meziříčí. Náves je podélného půdorysu a prochází jí silnice III. třídy z Křižanova do Velkého Meziříčí. Na návsi je kaple sv. Cyrila a Metoděje postavená v roce 1878 na místě bývalé zvoničky. Okolí je vzorně upraveno a udržováno. Náves je zatravněna a byla vysázena lípami dnes je osázena tureckými lískami. 

Na východním okraji obce se nachází areál bývalého Zemědělského družstva postavený v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Nyní je bývalý kravín přestavěn na výrobnu dřevěných hraček firmy Acti Bois CZ s.r.o. Továrna vyrábí dřevěné hračky většinou pro export do západní Evropy - Holandska, Německa, Belgie a Francie. Naproti kulturnímu domu je patrová budova školy postavená v roce 1906. V kulturní domě je kancelář obecního úřadu a hospoda, byl postavený obcí v letech 1966 až 1972. Uprostřed obce je prodejna Jednoty. Na rozcestí silnice do Vídně a cesty směrem k Urbanicím je hasičská zbrojnice. Před školou stával odedávna velký dřevěný kříž z modřínového dřeva. Je zaznamenáno, že tento kříž byl obnoven v roce 1926. Další oprava tohoto kříže se konala v roce 1965, kdy jej opravili místní tesaři. V roce 2007 došlo k výměně za kamenný kříž z mramoru.

Obec leží v průměrné nadmořské výšce 562 m na okraji křižanovské vrchoviny, v katastru obce pramení dvě říčky Mastník ústící do šípského potoka (řeka Oslava) a Libochůvka ústící v Dolních Loučkách do řeky Loučky (přítok Svratky).

V severozápadní části se vyskytuje jedno ze 17 ložisek litného pegmatitu na Moravě. Brněnský geolog Dr. Josef Staněk v tomto pegmatitovém tělese zjistil asi 30 druhů různých minerálů, čímž se tento dobrovodský pegmatit zařadil mezi nejvýznamnější na západní Moravě. Byl zde potvrzen výskyt různých odrůd křemene (záhnědy, křišťály), opálu, chalcedonu, kolumbitu, tantalitu, apatitu, plagioklasu, ortoklasu, andalusitu, biotitu, muskovitu, lepidolitu, turmalínu, indigolitu, rubelitu, zirkonu, topazu, montmorilonitu a ještě dalších minerálů.

Dále jsou v katastru obce dvě přírodní památky:

  • Přírodní památka Dobrá Voda - údolí mezi dvěma rybníky s výskytem vlhkomilných druhů rostlin a vstavačů.
  • Přírodní památka Šebeň, kde se v lesích hojně se vyskytuje chráněný druh lesního mravence (Formica polyctena) jde o největší lokalitu na Moravě. Je zde zpřístupněná asi 3 km dlouhá naučná stezka.


Historie naší obce je, již více než 750 let od první písemné zprávy, hodně obsáhlá. Pokudy by Vás historie obce zajímala, máte možnost zakoupit si publikaci "DOBRÁ VODA 1252 - 2002". 

Tato kniha autora Ing. Karla Hromka, popisuje velice dobře čtivou formou historii podrobněji. Případní zájemci si mohou knihu zakoupit za 80,- Kč na Obecním úřadě.

Na Obecním úřadu můžete nahlédnout i do kroniky obce Dobrá Voda.