Dokumenty a formuláře

Obec Dobrá Voda jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o informacích“, zveřejňuje v souladu s ust. § 18 zákona o informacích, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2022:

Výroční zpráva obce Dobrá Voda za rok 2022 o poskytování informací (zveřejněno dne 28.2.2023)