Dokumenty a formuláře

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Dobrá Voda za rok 2022 o poskytování informací (zveřejněno dne 28.2.2023)

Výroční zpráva obce Dobrá Voda za rok 2023 o poskytování informací (zveřejněno dne 30.1.2024)Stav obecního systému odpadového hospodářství

Zpráva o odpadovém hospodářství obce Dobrá Voda za rok 2023 (zveřejněno dne 14.02.2024)