Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejnované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo
Název
Informace
1.
Oficální název
Obec Dobrá Voda
2.
Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.
3.
Organizační strukturaorganizační struktura
4.
Kontaktní spojeníkontakty
5.
Případné platby můžete poukázat
 KB č.ú. 11529751 / 0100
6.
IČO
00 544 175
7.
DIČ
Obec je plátcem DPH
8.
Rozpočet v tomo a předchozím roce
rozpočty obce
9.
Žádosti o informace
Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím e-mailu
10.
Příjem žádostí a dalších podání
Osobně na OÚ v úředních hodinách, kontakty
11.
Opravné prostředky
Osobně na OÚ v úředních hodinách
12.
Formuláře
Osobně na OÚ v úředních hodinách, formuláře
13.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Nadřazená obec s rozšířenou působností Velké Meziříčí
14.
Nejdůležitější předpisy
vyhlášky, dokumenty
15.
Sazebních úhrad za poskytování informací

16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.
Seznam organizací
ZŠ a MŠ Dobrá Voda
Sbor dobrovolných hasičů
Obecní knihovna
Mysliveské sdružení