Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem obce dne 9.11.2023:

Ve zkráceném znění:

  •  místní poplatek za odpadové hospodářství je s platností od 1.1.2024 600Kč/osoba 
  • místní poplatek za psa zůstává 50Kč/pes

Obecně závázná vyhláška obce Dobrá Voda č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá Voda č. 2/2023 o místním poplatku ze psů


Poplatky je možné uhradit od 1.ledna do 28.února příslušného kalendářního roku těmito způsoby:

  1. v hotovosti na obecním úřadě
  2. bankovním převodem na účet obce: č.ú. 11529751 / 0100 (do poznámky příjemce je nutné uvést jméno a příjmení, číslo popisné popřípadě číslo chaty)


Obecně závazná vyhláška schválená zastupitelstvem obce dne 13.12.2019:

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobrá Voda


Požární řád obce

Požární řád obce Dobrá Voda