Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška schválená zastupitelstvem obce dne 10.9.2021:

Ve zkráceném znění - poplatky za odpadové hospodářství obce pro rok 2021 zůstávají na 500Kč/osoba

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhlášky schválené zastupitelstvem obce dne 13.12.2019:

Ve zkráceném znění, poplatky pro rok 2020 jsou následující

  • Poplatek ze psů 50Kč/pes/rok
  • Poplatek za odpady ve výši 500Kč/osoba

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za svoz odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o nakládání s odpady


Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o volném pobíhání psů:

Podrobnosti a celé znění vyhlášky naleznete v přiloženém souboru. Vyhláška zakazuje volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci. Volný pohyb se umožňuje pouze na parcele p.č.70 (viz příloha vyhlášky č.2) a to pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející.

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o volném pobíhání psů