Vodárenská akciová společnost, a.s. - Porovnání

Provnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023

Porovnání.pdf

SVK Žďársko 2023 vodné stočné.pdf