Závěrečný účet obce Dobrá Voda za rok 2023

V příloze naleznete schválený závěrečný účet obce Dobrá Voda za rok 2023, dále zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky a ostatní přílohy. Schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2024

Závěrečný účet obce 2023.pdf

FIN 2-12.pdf

Příloha.pdf

Rozvaha.pdf

VZZ.pdf

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf