Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...
E-on - přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 25.10.2019 od 07:30 do 14:30hod.
Vypnutá oblast: Obec Dobrá Voda odběratelská trafostanice Dobrá Voda ACTI BOYS (č. 201020) Odběratelská trafostanice Dobrá Voda družstvo (č. 200139)
E-on přerušení dodávky elektrické energie 25.10.2019  104.08kB (PDF)
.
Obecní zájezd 24.8.2019
I letos se uskutečnil zájezd pro nadšené výletníky, a to již dvanáctý. 24. srpna v 6,30 hodin jsme vyjeli z Dobré Vody směr Moravský kras. V Křižanově jsme ještě přibrali několik zájemců, celkem nás bylo 34 osob. Do cílové stanice Skalní Mlýn jsme dorazili před osmou hodinou. Po zakoupení vstupenek jsme nasedli do připravených vláčků a přijeli k Punkevním jeskyním. Zde jsme si prohlédli nádherné krasové útvary a vyslechli povídání o nich. V letech 1920 až 1933 prof. Karel Absolon (bez plavek, s obdivuhodnými geologickými znalostmi a potřebnou technickou výbavou) propojil a zpřístupnil veřejnosti jeskynní tok Punkvy ode dna Macochy až k výtoku a objevil i suchou podzemní cestu, vedoucí odsud až k dennímu světlu. Asi po hodinové prohlídce nás čekala plavba na loďkách. Byl to trochu adrenalinový zážitek, pan lodivod nás upozorňoval na hloubku vody v Punkvě a tím nás postrašil. Ale všichni jsme to zvládli a moc se nám to líbilo. Po skončení prohlídky jeskyní byla k vidění i propast Macocha, kam jsme dojeli lanovkou. Propast Macocha je více než 138,5 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu v České republice a i ve střední Evropě. Horní část propasti je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Na okraji propasti jsou dva vyhlídkové můstky. První z nich byl vybudován v roce 1882 - je umístěn v nejvyšším bodě. Druhý z nich pochází z roku 1899, nachází se 92 metrů nad spodní částí propasti a je z něho velmi dobře vidět na dno. Tady jsme si mohli také dát něco k pití a k jídlu. Druhou zastávkou našeho výletu byl větrný mlýn Rudice. Je to větrný mlýn holandského typu. V roce 1964 byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Větrný mlýn byl postaven v roce 1865 Matějem a Františkou Ševčíkovými a nachází se jihovýchodně od obce na kopci v nadmořské výšce 510 m na okraji Drahanské vrchoviny. Od roku 1968 o zchátralý mlýn se sedmnácti trhlinami ve zdivu a bez zbytků mlecího zařízení se začali starat manželé Vaverkovi z Brna. Mlýn byl opraven. V roce 1973 byl ve střeše obnoven vikýř a později osazen borovicovou hřídelí a větrným kolem. To bylo v roce 1987 zničeno bouří, ale záhy bylo obnoveno. Dne 13. srpna 1994 bylo ve mlýně otevřeno muzeum. Po vyčerpávajícím povídání pana průvodce nastal čas na oběd. Poobědvali jsme v Lažánkách v restauraci „U Veverek“. Polévka s knedlíčky - jako svatební - byla předzvěstí dobrého jídla. Všem nám moc chutnalo, obsluha byla rychlá a dobře vychlazené pivo bylo v poledním vedru vhodné. Po naplnění našich žaludků jsme vyrazili k zámku Lysice. Zámek je ve vlastnictví státu, je zpřístupněný veřejnosti a jeho správou je pověřen Národní památkový ústav. Posledním soukromým vlastníkem byl Albrecht Dubský, kterému byl zámek zabaven a později zpřístupněn veřejnosti. Na přelomu 60. a 70. let 20. století prodělala stavba výraznou rekonstrukci. Měli jsme i trochu štěstí, protože v zámeckých komnatách byla nádherná květinová výzdoba, kterou zde vytvořili studenti ze zahradnické školy v Rajhradě. Zámek je velmi pěkný a má i rozlehlý park, který také stál za vidění. Na nádvoří zámku byl malý kiosek s občerstvením, ale zde jsme se setkali s nepříjemným personálem. Přesto nás to neodradilo a kávu a pivo jsme dostali. Nachyloval se konec našeho zájezdu. Z Lysic jsme odjížděli v 17,30 hodin a poslední zastávkou byla Čebínská pecka. Je to vápencový útvar - oblouk. Váže se k němu i legenda. I toto bylo zajímavé vidět. Celkový dojem ze zájezdu je 5x nej. Opět vzorně připravený zájezd paní učitelkou Pokornou, velmi vhodně vybraná oblast a časové rozpětí bez chyb!!! Mnohokrát paní Mgr. Pokorné děkujeme a těšíme se třináctý.
Částková Jiřina 
 

Vítání občánků 2019
Vítání občánků v roce 2019 proběhne v zasedací místnosti KD dne 19.10.2019 v 10:00

.

Přírodní památka Šebeň
Víkend - páteční příloha deníku Právo ze dne 21.6.2019: Unikátní stezka vede kolem stovek mravenišť.
Pokud vás rozhodí drobný hmyz, který v nestřeženém okamžiku přistane na vašem těle, návštěva přírodní památky Šebeň nedaleko obce Dobrá Voda na Vysočině pro vás nebude to pravé. Na ploše větší než sto třicet hektarů vzniklo kolem dvanácti set mravenišť. Mravencůje tady miliarda, ajsou všude. Přesto stojí za to strach překonat a vyrazit za ojedinělým unikátem, který jinde ve střední Evropě nenajdete.
 
Výstřižek-Seben.GIF


Prodej stavebních pozemků - II.etapa
VŠE JIŽ PRODÁNO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pět stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
Dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.9.2018 se další záměr na prodej zbývajících 6-ti parcel prozatím vypisovat nebude.
prodej pozemku II etapa 4.jpg
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

8.3.2019 - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
27.11.2017 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one