Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...
Zdravotní cvičení
 
Od středy 6. 11. 2019 opět začne zdravotní cvičení vedené paní Marií Pokornou.
Sejdeme se každou středu od 17hod v budově základní školy.
2019_11 cviceni s Pokornou.GIF
Vítání občánků 2019
Dne 19. 10. 2019 se konalo Vítání občánků do života. Výjimečně proběhlo z důvodu rekonstrukce kulturního domu v místní škole ve třídě mateřské školy.
Všechny přítomné přivítala paní Jiřina Částková. Děti z MŠ v Dobré Vodě měly připraven krátký program pod vedením svých učitelek. Vystoupení bylo moc pěkné, i malý dárek pro maminky a malé občánky udělaly všem velkou radost. Také přednášející děti si odnesly malou sladkost jako poděkování za básničky a písničky. Poté vystoupil starosta obce pan Vladimír Zástěra. Poděkoval rodičům za přítomnost na této malé slavnosti a popřál všem hlavně hodně zdraví a štěstí. Z jeho slov také zaznělo, že rodiče na sebe berou obrovskou odpovědnost za výchovu svých ratolestí a že máme velkou radost z toho, že přibyli noví občánci do naší obce.
Mezi nově přivítanými občánky byli tyto děti:

Amálie Kružíková, Dobrá Voda 111
Ella Částková, Dobrá Voda 135
Jan Matula, Dobrá Voda 89
Josef Bojda, Dobrá Voda 138
Pavel Wasserbauer, Dobrá Voda 114
Filip Hamák, Dobrá Voda 82
Tereza Volfová, Dobrá Voda 51

Rodiče přivítaných dětí se podepsali do pamětní knihy, kterou graficky připravuje Petra Šurdová (Žejšková).
Během této slavnosti pořizovala fotografie Barbora Klapalová a děti se mohly také vyfotit v připravené kolíbce. Po skončení oficiální části maminky živě diskutovaly na jejich nyní nejdůležitější téma – miminko v rodině. Bylo připraveno malé pohoštění koláčky a víno.
Jsme moc rádi, že nám rodiče vyšli vstříc a přišli s jejich miminkem na tuto slavnost. Doufáme, že i s připraveným programem a malými dárečky byli spokojeni a prožili pěkné sobotní dopoledne.
Jiřína Částková
 
 


.

Přírodní památka Šebeň
Víkend - páteční příloha deníku Právo ze dne 21.6.2019: Unikátní stezka vede kolem stovek mravenišť.
Pokud vás rozhodí drobný hmyz, který v nestřeženém okamžiku přistane na vašem těle, návštěva přírodní památky Šebeň nedaleko obce Dobrá Voda na Vysočině pro vás nebude to pravé. Na ploše větší než sto třicet hektarů vzniklo kolem dvanácti set mravenišť. Mravencůje tady miliarda, ajsou všude. Přesto stojí za to strach překonat a vyrazit za ojedinělým unikátem, který jinde ve střední Evropě nenajdete.
 
Výstřižek-Seben.GIF


Prodej stavebních pozemků - II.etapa
VŠE JIŽ PRODÁNO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pět stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
Dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.9.2018 se další záměr na prodej zbývajících 6-ti parcel prozatím vypisovat nebude.
prodej pozemku II etapa 4.jpg
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

8.3.2019 - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
27.11.2017 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one