Záměr na zřízení služebnosti

Zveřejňujeme tímto záměr na zřízení služebnosti inženýrské sítě na par. č. 2235 a par. č. 2228/1(viz. geometrický plán) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova ve vlastnictví obce, za účelem umístění vodovodního potrubí přivádějící pitnou vodu na pozemky par. č. 1909/1 a par. č. 1908/1 katastrální území Dobrá Voda u Křižanova.

Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.


2022-09-Zamer-na-zrizeni-sluzebnosti-inzenyrske-site.pdf

2022-09-Geometricky-plan.pdf