Záměr na propachtování obecního pozemku

Zveřejňujeme tímto záměr na propachtování pozemků par. č. 755  o výměře 3829 m2 a par. č. 689  o výměře 2 413 m2 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.

Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.


Záměr na propachtování pozemků par. č. 755 a par. č. 689