Záměr na pronájem rybníků

Starosta obce vyhlašuje záměr pronájmu rybníků:

1.    rybník „Nový“, par. č.  231,  v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova, o výměře 2 525 m2    a par. č. st. 220 o výměře 1 256 m2 od 1. 1. 2023

2. rybník „Obecník“, par. č. 815, v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 4 399 m2 od 1. 1. 2023, 

3. rybník „V Sadě“, par. č. 814/1 (část), v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 1 628 m2 od 1. 1. 2023, 

4. rybník „V Šébni“, par. č. 1019, v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 3 068 m2 od 1. 1. 2023,

5. rybník „Demač“, par. č. 1818/1, v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 6 641 m2 od 1. 1. 2023, 


Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu do 5. 12. 2022.


Záměr pronájmu rybníků