Záměr na prodej obecních pozemků

Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecních pozemků:

  • par. č. 1818/5 o výměře 139  m2 v katastrálním  území  Dobrá  Voda u Křižanova. 
  • par. č. 1847 o výměře 16 m2 a p.č.2182/1 o výměře 4m2 a p.č. 2239 o výměře 228m2 v katastrálním  území  Dobrá  Voda u Křižanova.
  • par. č. 2182/1 o výměře 170  m2 v katastrálním  území  Dobrá  Voda u Křižanova.

Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě


2021-11-Zamer-1.pdf

2021-11-Zamer-2.pdf

2021-11-Zamer-3.pdf