Záměr na prodej obecních pozemků

Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku par. č. 1818/4 o výměře 57 m2 a par. č. 1827 o výměře 514 m2, (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. 

Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.


Záměr prodeje pozemku 1818/4 o výměře 57m2 a 1827 o výměře 514m2