Porovnání cen pro stočné za rok 2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

2022-05-Porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-vody-za-rok-2021.pdf