Volby obce - volební okrsky a zapisovatelka komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta obce Dobrá Voda podle § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje volební strany, že pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.

Pocet-a-sidlo-volebnich-okrsku-pro-volby-do-zastupitelstva-obce.pdf


Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise

Starosta obce jmenuje zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda, slečnu Terezu Klapalovou, narozenou 18. 1. 2002, trvale bytem Dobrá Voda č. p. 124, 594 51 Křižanov. Okrsková volební komise bude sídlit v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá Voda, č. p. 103.

Jmenovani-zapisovatelky-volebni-komise.pdf