Veřejná vyhláška - oprava silnice Velké Meziříčí ul. Vrchovecká

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství  na základě žádosti vydává  stanovení přechodné úpravy provozu:

komunikace: silnice č. II/360 v k.ú.: Velké Meziříčí

v místě: Velké Meziříčí ul. Vrchovecká 

termín: od 4.7.2022 do 31.10.2022

důvod: celková oprava vozovky silnice

spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle projektu dopravního značení.


28736-2022-DZpr-silnice-II360-Velke-Mezirici-ul.Vrchovecka.pdf

DZpr-II-360-V.Mezirici-ul.Vrchovecka-pracovni-misto.pdf