Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravy provozu na komunikaci: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí. V místech údržby a opravy komunikace v termínu 1.4. 2023 – 31.3.2024. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci.


Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci