Veřejná vyhláška - ochranná pásma letiště Křižanov

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Křižanov

Veřejná vyhláška bude na úřední desce Úřadu pro civilní letectví vyvěšena 2. 5. 2022 a bude zveřejněna po dobu 15 dnů. V tištěné podobě bude zveřejněno úplné znění vyhlášky bez grafických příloh. Úplné znění vyhlášky včetně grafických příloh bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup („elektronická úřední deska“).


Verejna-Vyhlaska-opatreni-obecne-pohavy.Ochranna-pasma-letiste-Krizanov.pdf

priloha-1032739733-0-B1-Ochranna-pasma.pdf

priloha-1032739733-1-B2-Ochranna-pasma-a-vyskove-prekazky.pdf

priloha-1032739733-2-B4-OP-s-omezenim-staveb-vzdusnych-vedeni-VN-a-VVN.pdf

priloha-1032739733-3-C1-Tabulka-zamerenych-bodu.pdf