Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise