Závěrečný účet obce za rok 2022

V příloze naleznete schválený závěrečný účet obce Dobrá Voda za rok 2022, dále zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky a ostatní přílohy. Schváleno zastupitelstvem obce dne 15.6.2023


Zaverecny-ucet-obce-2022.pdf

2023-05-Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022-s-DP.pdf

2023-05-VZZ-2022.pdf

2023-05-Priloha-2022.pdf

2023-05-Rozvaha-2022.pdf

Fin-1-12-2022.pdf