Mikroregion Velkomeziříčsko - Velkobítešsko, rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2023 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, schválené Radou MR VMB dne 8.3.2023, je v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách MR VMB: https://www.mikroregionvmb.cz/zverejnovane-dokumenty/rozpoctova-opatreni 

V listinné podobě je RO č. 1 k nahlédnutí v kanceláři Mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.