Mikroregion Velkomeziříčsko - Velkobítešsko, rozpočtové opatření

Mikroregion Velkomeziříčsko - Velkobítešsko - 

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, schválené Valnou hromadou MR VMB dne 16.6.2022, je v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách MR VMB: https://www.mikroregionvmb.cz/zverejnovane-dokumenty/rozpoctova-opatreni

V listinné podobě je RO k nahlédnutí v kanceláři Mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.