Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035


Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 (dále také „POH KV“), který je v současné době v platnosti (viz ustanovení § 154 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), je základním strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství na území Kraje Vysočina. POH Kraje Vysočina stanoví cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území Kraje Vysočina. 

Písemné vyjádření k oznámení koncepce může každý z občanů zaslat Krajskému úřadu Kraje Vysočina do 21.11.2022


Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035