Kanalizační přípojky

V souvislosti s připravovanou výstavbou splaškové kanalizace a ČOV, se bude s projektantem projednávat umístění kanalizačních přípojek u každého domu a dojde k zakreslení stávajícího stavu a navržení nové přípojky. Projednávat se to bude s každým majitelem nemovitosti zvlášť.

Toto projednávání bude probíhat v zasedací místnosti kulturního domu a to ve dnech 7.,8.,15. a 16. září v době od 15:00 do 20:00 hod. takto :

7.září a 15.září pro majitele nemovitosti čp. 1 – 70

8.září a 16.září pro majitele nemovitosti čp. 70 a více.

Žádáme všechny, aby se v těchto termínech k projednání dostavili.

Komu se žádný z termínů nehodí, nahlaste to do 7.září na OÚ.