EG.D - Ořez dřevin v okolí el. vedení

EG.D upozorňuje na odstranění dřevin v okolí elektrického distribučního zařízení


EG:D ořez dřevin