Dotace lesy

Vlastnící a nájemci lesa mohou od 3.2.2022 podávat ohlášení na nový dotační titul, který se nazývá Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program T. 

Finanční příspěvek je koncipován jako platba za každý den, nejdříve však od data podání ohlášení. 

viz: Podpora adaptace lesů na klimatickou změnu (Lesy, eAGRI) 


2022 02 -Podpora adaptace lesů - dotace info