Doporučení vodoprávního úřadu - šetření s vodou

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad vydává následující upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) Velké Meziříčí.

Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, upozorňuje vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Velké Meziříčí na nutnost šetření s vodou.

V příloze zasíláme vyjádření Povodí Moravy, s. p., Brno k aktuální hydrologické situace.


Doporuceni-vodopravnim-uradum-ze-strany-Povodi-Moravy.pdf

Doporuceni-vodopravniho-urad-setreni-z-vodou.pdf