Novinky na www.obec-dobravoda.cz

..
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda 
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.12.2016 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
 

Veřejná vyhláška o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Bory 
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č . 350/2012 Sb. (dále "stavební zákon), pořizuje na žádost obce Bory Změnu č. 1 územního plánu této obce. Změna č.1 Územního plánu Bory (dálejen "změna ÚP") se týká katastrálního území Dolní Bory a Horní Bory. V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona Vám oznamujeme, že opakované veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bory s odborným výkladem, se uskuteční:  v pátek 6. ledna 2017 ve 14:00 hod. na Obecním úřadu Bory
Viz přiložený soubor s celým textem...
 
 
Rozsvícení vánočního stromu v Dobré Vodě
Na první adventní neděli 27. listopadu jsme připravili slavnostní odpoledne s rozsvícením vánočního stromu. Sešli jsme se v 16. hodin v kapli. Zde začal připravený program, s kterým nás seznámila paní Částková. Nejdříve všechny přítomné občany pozdravil starosta obce pan Vladimír Zástěra. Z jeho slov zaznělo i vánoční přání. Poté byly netrpělivě očekávány děti ze ZŠ v Dobré Vodě. Paní učitelky s nimi nacvičily pásmo písní a básniček. Tím vdechly celému podvečeru báječnou vánoční atmosféru. Vystoupení se velmi líbilo, proto byly děti odměněny velkým potleskem a malým dárečkem. Po dětech přišli na řadu členové souboru „Schola“ pod vedením Petra Hladíka. I letos nás mile překvapili. Na nový hudební nástroj   -  housle - zahrála Eliška Dvořáková. Tím zpestřila celé velmi vydařené vystoupení. Soubor byl donucen po neutuchajícím potlesku přidat na závěr ještě jednu píseň. I toto vystoupení se líbilo, a proto patří účinkujícím velké poděkování. Po krásném začátku této slavnosti jsme všem přítomným rozdali malé dárky. Poté nastal ten pravý čas na rozsvícení našeho vánočního stromu. Venku již hrály koledy. Strom i kaple byly krásně nasvícené. Tuto podívanou pro nás připravil pan Pavel Plehsberger a tím ještě více obohatil samotné rozsvícení vánočního stromu. Velmi mu děkujeme za dobrý nápad. Letos jsme udělali také jednu změnu. Proti kapli jsme postavili stánek, kde se podávalo občerstvení. Samozřejmostí této akce je tradiční punč a dobré zákusky. O punč se postarala rodina Špačkova, která ho uvařila 18 litrů. Dětem jsme podávali čaj. Dobrovodské ženy - paní Pekárková, Špačková, Drápelová, Pokorná, Plehsbergerová, Částková - opět ukázaly, že pečení zákusků pro ně není žádný problém. A tak se začalo ochutnávat, popíjet punč a povídat. Počasí nám přálo, bylo chladno, ale sucho, a tak se děti mohly vydovádět okolo stromu.  Mnohokrát děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a průběhu této tradiční akce. Nemalé poděkování patří i paní Pekárkové za úklid kaple a zhotovení adventního věnce. 
Doufáme, že se rozsvěcování stromu všem líbilo, a že proběhne i v roce 2017!
za zastupitelstvo obce Ćástková Jiřina
09.12.2016 05:43:17
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one