Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.


.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst.6 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16 586 Ol Jihlava, IČ:00090450, TSÚ Žd'ár nad Sázavou, Jihlavská I, 591 Ol Žd'ár nad Sázavou, podle ustanovení § 77 odst. I písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravy provozu:
komunikace:silnice II. tř, silnice lII tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4. 2016 - 31.3.2017
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
 
 
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Bory
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č . 350/2012 Sb. (dále "stavební zákon), pořizuje na žádost obce Bory Změnu č. 1 územního plánu této obce. Změna č.1 Územního plánu Bory (dálejen "změna ÚP") se týká katastrálního území Dolní Bory a Horní Bory. V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona Vám oznamujeme, že veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bory s odborným výkladem, se uskuteční:
dne 17. března 2016 (čtvrtek) ve 14:00 hod. na Obecním úřadu Bory
Návrh Změny ÚP bude od 11. 2. 2016 do 28. 3. 2016 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí.
Viz přiložený soubor s celým textem...
 
 
Záměr prodeje části pozemku 
Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par. č. 210/1 o výměře cca 170 m2 v majetku obce Dobrá Voda.
Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
 
 

Co dokáží šikovné ruce
Výstava v Dobré Vodě "Co dokáží šikovné ruce" bude v neděli 28.2.2016 od 13.00 do 18.00hod v KD Dobrá Voda.
Vidět můžete: Spoustu spoustu krásných nezbytných maličkostí vyrobených z různých materiálů.
Přijďte se podívat a pokochat uměním šikovných "lidiček" a podpořit je. Ukázky výroby a možnost zakoupení zhotovených výrobků.
Občerstvení zajištěno...
Co dokáží šikovné ruce  131.48kB (PDF)

 

Člověče, nezlob se!
V Dobré Vodě v zasedací místnosti se dne 5.2.2016 uskuteční turnaj v klasické stolní hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Zvání jsou děti i dospělí, kteří si rádi hrají. Prezentace hráčů bude od 13.00hod. Začátek turnaje v 13.30hod.
24.02.2016 19:47:18
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one