Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.


.
Zahájení vodoprávního řízení 
Navrhovatelé: Miroslav Špaček, Dobrá Voda 114, 594 51 Křižanov a Dana Špačková, Dobrá Voda 114,59451 Křižanov, zastoupeni na základě plné moci Ing. Michalem Krejčím, Dlouhá 80, 594 51 Křižanov , podali dne 5.10.2015 na Městském úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami -k jejich vzdouvání a akumulaci a žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla " Rybník Hluboký" na pozemcích p.č. KN 1701/2, KN 170119, KN 1701/10, KN 1701113, KN 1701114, KN 1701116, KN 1701/17, KN 1704/3 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova, o zařazení vodního díla do kategorie a o stanovení minimálního zůstatkového průtoku.
Stavba se nachází v extravilánu obce Dobrá Voda na zamokřené louce pod obcí. Je navržen průtočný rybník na DVT bezejmenném pravostranném přítoku Šipského potoka. Stavba je členěna na tyto objekty: SO Ol Vodní nádrž, SO 02 Hráz, SO 03 Spodní výpust', SO 04 Bezpečnostní přeliv.
 
24.10.2015 17:51:22
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one