Novinky na www.obec-dobravoda.cz

 
Přidán zápis a usnesení ze schůze zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2019.


Obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem obce dne 13.12.2019:
Ve zkráceném znění, poplatky pro rok 2020 jsou následující
Poplatek ze psů 50Kč/pes/rok
Poplatek za odpady ve výši 500Kč/osoba
 
 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka pořádaná biskupstvím Brněnským v naší obci proběhne dne 4.1.2020.
Výsledky, využití apod. naleznete na https://www.trikralovasbirka.cz/
Chcete-li se účastnit sbírky jako kolegník, kontaktujte paní Miladu Špačkovou.

Tato zpráva byla odeslána jako newsletter, neodpovídejte na ni prosím - jedná se o nekontrolovanou e-mailovou schránku. Váš dotaz tedy NEBUDE přečten. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím správce stránek: tel 727972411 nebo prostřednictvím e-mailu DlouhyJiri@seznam.cz
15.12.2019 08:27:05
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one