Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.


Oznámení o zahájení správního řízení - zrušení trvalého pobytu
Obecní úřad Dobrá Voda jako věcně a místně příslušný správní orgán oznamuje, že dnem doručení tohoto oznámení bylo zahájeno správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu panu Jiřímu Doležalovi, nar. 25.9.1957, trvale bytem na adrese Dobrá Voda 84, 594 51. Důvodem pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu je skutečnost, že objekt, na jehož adrese je jmenovaný k trvalému pobytu hlášen, je odstraněn na základě Souhlasu s odstraněním stavby, vydaným Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby ze dne 24.2.2016, číslo jednací : VÝST/7998/2016/1367/2016-mu.
Tato zpráva byla odeslána jako newsletter, neodpovídejte na ni prosím - jedná se o nekontrolovanou e-mailovou schránku. Váš dotaz tedy NEBUDE přečten. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím správce stránek: tel 727972411 nebo prostřednictvím e-mailu DlouhyJiri@seznam.cz.
04.08.2019 05:58:48
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one