Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.Prodloužení platnosti územního rozhodnutí. - rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou.
Dne 23.5.2019 podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen "stavebník") žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. Výst/14592/2017-mu/2690/2017 ze dne 8.6. 2017 na stavbu : rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou Toto uvedené územní rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci tj. do 13.7.2019. Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí , jako stavební úřad příslušný podle par.13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění ( dále jen „stavební zákon“) podle par.93 odst.3 stavebního zákona prodlužuje o 5 let platnost tohoto územního rozhodnutí.
 


Oznámení o zaháhejí stavebního řízení veřejnou vyhláškou - rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou. 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 3. července 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: “Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“

 


Tato zpráva byla odeslána jako newsletter, neodpovídejte na ni prosím - jedná se o nekontrolovanou e-mailovou schránku. Váš dotaz tedy NEBUDE přečten. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím správce stránek: tel 727972411 nebo prostřednictvím e-mailu DlouhyJiri@seznam.cz.
19.07.2019 05:39:25
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one