Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51 a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31 . prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a ú č i n n o u asanaci zůstává zachována.
2. V lesích na území, které je tvořeno katastrálními územími, jež jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy, která je jeho nedílnou součástí
2.1. se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, pro vádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
2.2. se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodílé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
2. 3. se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů ve vzdálenosti pří měřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště ;
2. 4. se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle bodu 2.3., považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.
Více viz příloha
 

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019 
Správce daně oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 885145/19/2900-11460 -304013, jímž se uvedeným daňovým subjektum nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní pusobnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
 
 
Tato zpráva byla odeslána jako newsletter, neodpovídejte na ni prosím - jedná se o nekontrolovanou e-mailovou schránku. Váš dotaz tedy NEBUDE přečten. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím správce stránek: tel 727972411 nebo prostřednictvím e-mailu DlouhyJiri@seznam.cz.
 
28.04.2019 09:45:14
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one