Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.
Obecní zpravodaj -
http://www.obec-dobravoda.cz/menu/obecni-urad/obecni-zpravodaj

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení rady města Velké Meziříčí ze dne 16. 5. 2018 a usnesení zastupitelstva obce Dobrá Voda ze dne 22.6.2018, uzavírají tyto uvedené smluvní strany veřejnoprávní smlouvu. viz příloha.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA 
V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2018, které se bude konat dne 9. 10. 2018 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/termin/ZK-06-2018


Vítání občánků 2018 - http://www.obec-dobravoda.cz/menu/kulturni-akce/vitani-obcanku
Dne 22. 9. 2018 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobrá Voda konalo Vítání občánků do života. V 10.00 hodin všechny přítomné přivítala předsedkyně kulturního výboru Jiřina Částková. Děti z naší základní školy přednesly básničky a slečny Dvořákovy krásně zazpívaly a zahrály. Vystoupení bylo moc pěkné a jako poděkování si účinkující odnesli malou sladkost. Po té vystoupil starosta obce pan Vladimír Zástěra. Poděkoval rodičům za přítomnost na této malé slavnosti a popřál všem hlavně hodně zdraví a štěstí. Z jeho slov také zaznělo, že rodiče na sebe berou velkou odpovědnost za výchovu svých ratolestí a že máme radost z toho, že přibyli noví občané do naší obce. Závěrem vystoupení přednesl i několik veršů. Mezi nově přivítanými občánky byli:
Honzík Čermák, nar. 27. 12. 2017
Amálka Urbánková, nar. 25. 1. 2018
Maxmiliánek Pauch, nar. 16. 2. 2018
Marcusek Roman Večeřa,  nar. 11. 5. 2018
Davídek Vítek, nar. 28. 6. 2018
Vaneska Mahelová, nar. 29. 6. 2018.
Bohužel se slavnosti nezúčastnili Večeřovi z důvodu nemoci. Během celého slavnostního dopoledne pořizovala fotografie Barborka Klapalová. Miminka se mohla vyfotit i v připravené kolíbce. Na závěr slavnosti bylo připraveno malé pohoštění s přípitkem.
Jsme moc rádi, že nám rodiče vyšli vstříc a přišli s jejich miminkem na tuto malou slavnost. Doufáme, že i s připraveným programem a malými dárečky byli spokojeni a prožili pěkné sobotní dopoledne.
Částková Jiřina

Obecní zájezd 18.8.2018 - http://www.obec-dobravoda.cz/menu/kulturni-akce/obecni-zajezd
18. srpna v 6.45 hodin jsme vyjeli na tradiční zájezd. Cestu opět naplánovala a vše potřebné pro zdárný průběh zájezdu zajistila paní Mgr. Marie Pokorná. Občanů z Dobré Vody  se přihlásilo 36 a 6 cizích, většinou z Křižanova. První zastávkou bylo město Znojmo. V 9.00 hodin jsme měli objednanou prohlídku znojemského podzemí. Hodinová cesta v podzemí byla velmi pěkná, paní průvodkyně nám dokonce i zhasla světla a to dodalo celé procházce na větší zajímavosti. Dále jsme dle zájmu navštívili kostel sv. Mikuláše a rotundu sv. Kateřiny, která je národní kulturní památkou. Někdo si také prohlédl pivovar a hrad. Ve Znojmě by bylo k vidění mnoho dalších památek, jako např. radniční věž, hradební opevnění a další. My jsme vzhledem k časovému plánu zájezdu museli z města odjet v 11.45 hodin do Šatova, kde byl objednán oběd. Všem chutnalo i přes úmorné vedro, které nás celým dnem provázelo. Po obědě jsme vyjeli do Rakouska, do města Retz. Retz - česky Rec - je vinařské městečko, které leží nedaleko moravských hranic, asi 12 kilometrů jihozápadně od Znojma, ve spolkové zemi Dolní Rakousko. My jsme se podívali na zdejší větrný mlýn z 2. pol. 18. století, který je v současnosti jediným provozuschopným větrným mlýnem v Rakousku. Našli jsme ho na Kalvárii nad městem, kam nás pan řidič autobusem dovezl.     Zde jsme ještě viděli zbytky barokní Křížové cesty. Po té jsme přejeli na náměstí. Tady nás mile přivítala hudba u radnice, ale toto hudební vystoupení nepatřilo nám, nýbrž právě se konajícímu svatebnímu obřadu. Celý den nás obklopovali svatebčané, a tak jsme si uvědomili, že to bylo kvůli magickému datu – 18. 8. 2018. Na náměstí byl k vidění vyhlídková věž a různé kavárny. Na závěr výletu v Rakousku jsme si nakoupili v Hofru, je to nákupní dům, něco jako Lidl. Znovu jsme se vrátili do Česka do Šatova. V Šatově je malovaný vinný sklep a ten jsme si také prohlédli. Posledním bodem programu zájezdu byla ochutnávka vín v šatovském vinném sklepě. V 17 hodin nás přivítal odborník přes znojemská vína, velmi zajímavě nám povídal o pěstování révy, o odrůdách a dalších zajímavostech s vinařením spojených. Ochutnali jsme 5 vzorků vín , 2 bílá, 2 červená a jedno růžové. Poseděli jsme tady až do 19. hodiny, kdy jsme museli odjet k domovu. Do Dobré Vody jsme dojeli v 21 hodin. Znovu musíme poděkovat paní Pokorné za vzornou přípravu a celodenní organizaci zájezdu. Letos to pro ni bylo trochu bolestivé, protože si tři dny před zájezdem zvrtla koleno a hůře se jí chodilo. Ale přesto nedala na sobě nic vidět a bavila nás humorem celý den.
Jiřina Částková
 
03.10.2018 08:39:04
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one