Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA 
V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017, které se bude konat dne 12. 12. 2017 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. 
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

SVK Žďársko 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.8 schváleno předsednictvem dne 30.11.2017

Veřejná vyhláška o projednání návrhu územního plánu Dobrá Voda
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje je pořizovatelem Územního plánu Dobrá Voda. Dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně zákona č. 350/2012 Sb., (dále jen "stavební zákon"), může každý do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem po vyvěšení) uplatnít u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Územního plánu Dobrá Voda. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínka musí být uplatněna písemně. Kromě vlastní připomínky musí být rovněž opatřena identifikačními údaji a popisem osoby, která ji uplatňuje. K připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. I, 2 a 3 se nepřihlíží.
Návrh Územního plánu Dobrá Voda bude vystaven na MěÚ Velké Meziříčí, odboru výstavby a reg. rozvoje po dobu 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky k veřejnému nahlédnutí. Návrh Územního plánu Dobrá Voda bude rovněž k nahlédnutí na internetové adrese: http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici.
Toto oznámení bude vyvěšeno od 1. 12. 2017 do 19. 1. 2018 (včetně) na úředních deskách Městského úřadu Velké Meziříčí a Obecního úřadu Dobrá Voda.
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap
 
 .
07.12.2017 15:52:04
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one