Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.


Rozsvícení vánočního stromu
Letos jsme si trošku pospíšili a vánoční strom jsme rozsvítili již 26. listopadu. Ale něco k přípravě.
8. listopadu jsme za pomoci vysokozdvižné plošiny na Avii sundali řetězy se svíčkami a zase opět nainstalovali. Obohatili jsme strom o další dva řetězy, tak už jich máme asi 120 metrů. S Avií přijel pan Blaha s Radenic a celý strom nazdobil místostarosta pan Kubiš za pomoci paní Částkové a pana Pekárka. Pan Sedláček nám půjčil žebřík. V neděli jsme připravili před kaplí stánek, ve kterém se podával punč a zákusky.
V kapli v 16 hodin všechny přítomné přivítala a seznámila s programem paní Jiřina Částková. Nejdříve vystoupil starosta obce pan Vladimír Zástěra. Z jeho slov zaznělo i přání všeho dobrého o vánocích a hlavně pevné zdraví v novém roce. A již netrpělivě čekaly děti z naší základní školy. Jejich vystoupení vdechlo všem nadcházející vánoční atmosféru a byly odměněni velkým potleskem a malou sladkostí. Děkujeme učitelkám paní Fleck a paní Heralecké za nacvičení tohoto pěkného vystoupení. Letos náš program obohatili i Terka Dychová a Marek Částek. Jejich písně se velmi líbily a také jim patřil velký potlesk. Moc děkujeme! Již tradičně na rozsvěcování vystupuje soubor „SCHOLA“, pod vedením pana Petra Hladíka. Jejich písně za doprovodu kytar a flétny byly nádherné. Na flétnu zahrála slečna Heralecká z Kozlova a Hela Černá ukázala, že pro ni sólový zpěv není žádný problém. I „ SCHOLE „ moc děkujeme!  Na závěr programu došlo k malému překvapení – navštívil nás pan farář Václav Hejč. Poprosili jsme ho, aby nám také řekl pár slov. „ Jsem mile překvapen, že vás je tady v kapli tolik….“ řekl, a všem popřál mimo jiného mnoho zdraví a lásky do adventní doby. Ještě před samotným rozsvícením stromu jsme všem předali malý dáreček – háčkovanou vločku. A nastala ta pravá chvíle, kdy jsme rozsvítili vánoční strom. Venku hrála hudba s vánoční tématikou, kaple i strom byly nasvícené, o což se postaral pan Pavel Plehsberger. I jemu patří velké poděkování. Ve stánku se podával výborný punč a čaj, tradičně uvařený rodinou Špačkovou. Šikovné ženy opět napekly různé sladké i slané zákusky (paní Špačková Milada  i Hana, Drápelová, Žejšková, Tribulová, Pekárková a Částková). Počasí nám přálo, padlo dokonce i pár sněhových vloček, a tak se povídalo, děti probíhaly okolo stromu a nikomu se nechtělo domů. 25 litrů punče bylo rychle vypito, zákusky snězené, a tak jsme se kolem 18 hodiny rozešli.
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o přípravu a zdárný průběh této slavnosti. Děkujeme za uvaření punče a upečení zákusků. Děkujeme také všem občanům a přátelům, kteří se přišli podívat na vydařená vystoupení a svítící strom!
Částková Jiřina


 
.
04.12.2017 16:36:38
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one