Novinky na www.obec-dobravoda.cz
18. ročník rybářských závodů - 28. červen v 6:00
Zveme vás srdečně na tradiční rybářské závody u rybníka Zástavy v Dobré Vodě. Začítek v 6 hod, závody končí ve 12 hod, posedět však můžete, jak dlouho budete chtít. Na závodech je zajištěno občerstvení, cenné odměny , příjemná nálada, pěkné prostředí. Vítáni jsou amatéři i "profíci", věk není omezen.     

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA
V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2015, které se bude konat dne 23. 6. 2015 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
 
Kotlíkové dotace v Kraji VYSOČINA
V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 %
• Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 %
• Tepelné čerpadlo - dotace nejvýše 75 %
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pro nastavení systému financování prosíme o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky
Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563; 724650 194
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564602532; 724650144
 
ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení - prodej majetku.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno - oznámení o výběrovém řízení čís. BZR/15/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21 a násI. vyhlášky Ministerstva financí č 62/2001 Sb., po splnění všech zákonných podmínek: vyhlašuje dne 8.prosince 2014
výběrového řízení na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky
Prodávaný majetek:
1. stavební parc.č. 96, výměra 723 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba Dobrá Voda, č.p. 84, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č: St. 96
2. pozemková parc. č. 1820/1, výměra 984 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
3. pozemková parc. č. 1823, vymera 32 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond
Minimální kupní cena nemovitých věcí činí 432.000,00 Kč, cena movitých věcí je pevná a činí 2.000,00 Kč.
Termín podání nabídek do 15.7.2015

 
17.06.2015 19:24:19
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one