Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.


Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR
Starosta obce Dobrá Voda podle § 15 odst. 1 zákonač. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb a volební okrsky: OKRSEKč.1 volební místnost: Zasedací místnost v kulturním domě, Dobrá Voda 103 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci Dobrá Voda
 
 
Vítání občánků v Dobré Vodě
Dne 23. 5. 2016 se v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobrá Voda konalo Vítání občánků do života.
Všechny přítomné přivítala předsedkyně kulturního výboru Jiřina Částková. Děti ze ZŠ a MŠ v Dobré Vodě měly připraven krátký program pod vedením paní učitelky Buršíkové - Krátké. Vystoupení bylo moc pěkné a děti si odnesly malou sladkost jako poděkování za básničky a písničky. Po té vystoupil starosta obce pan Vladimír Zástěra. Poděkoval rodičům za přítomnost na této malé slavnosti a popřál všem hlavně hodně zdraví a štěstí. Z jeho slov také zaznělo, že rodiče na sebe berou obrovskou odpovědnost za výchovu svých ratolestí a že máme velkou radost z toho, že přibyly nové občanky do naší obce. Mezi nově přivítanými občánky byly tyto děvčata:

Veronika Berezněvová    nar.   1.   8.  2016 , Dobrá Voda 56
Melánie Večeřová            nar.   8. 10. 2016 , Dobrá Voda 43
Linda Šurdová                   nar.  12.  7. 2017,  Dobrá Voda 82

Během této slavnosti pořizovala fotografie Barborka Klapalová a děti se mohly také vyfotit v připravené kolíbce. Po skončení oficiální části maminky živě diskutovaly na jejich nyní nejdůležitější téma – miminko v rodině. Bylo připraveno malé pohoštění, káva nebo čaj a koláčky, pro přítomné rodiče i víno.
Jsme moc rádi, že nám rodiče vyšli vstříc a přišli s jejich miminkem na tuto malou slavnost. Doufáme, že i s připraveným programem a malými dárečky byli spokojeni a prožili pěkné sobotní dopoledne.
Částková Jiřina


.
06.10.2017 18:29:53
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one