Novinky na www.obec-dobravoda.cz

.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 
Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničnim provozu"), na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16 586 Ol Jihlava, IČ:00090450, TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská I, 59101 Žďár nad Sázavou, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silní čním provozu, stanoví přechodnou úpravy provozu.
komunikace: silnice II. tř., silnice lIT. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4.2017 - 31.3.2018
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
spočívající v umístění dopravniho značení dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, které bylo odsouhlaseno příslušným orgánem Policie České republiky - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, pod č.j. KRPJ-125956-lIČJ-2016-1600DP-AUG ze dne 25.11.2016.
 
16.03.2017 16:54:01
Obec Dobrá Voda
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one