19.2.2021 Lesní hospodářská evidence  Upozorňujeme, že každý vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci. Pro připomenutí:
§ 40
(1) Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech.
(2) Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.
(3) Obsah, způsob vedení a předávání údajů lesních hospodářských evidencí uvedených v odstavci 1 orgánu státní správy lesů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289)

V příloze formulář, který je zapotřebí vyplnit a předat na státní správu. Většina čerpá finanční příspěvky z NV č. 30, proto by bylo vhodné tento formulář státní správě předat - formulář viz níže (příloha). Ohledně odborné pomoci apod lze využít: Martina Lukášková, revirník OSL, e-mail: martina.lukaskova@lesycr.cz, tel: 956 154 105
12.2.2021 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku par.č. 210/18 o výměře 73m2 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. Podrobné informace můžete získat v úředních hodinách na obecním úřadě.
12.02.202 Záměr obce na propachtování pozemků. Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Dobrá Voda u Křižanova parcelní číslo 1701/11 o výměře 1471 m2.
11.2.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.7-2020
29.1.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 5.2.2021 od 18:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
29.1.2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021, které se bude konat dne 9. 2. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha. Podkladové materiály na toto jednání lze nalézt zde.
21.1.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.6 a č.7 - 2020. A zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2021.
19.1.2021 Prohlášení hejtmana Kraje VYSOČINA k očkování  - Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka k očkování proti nemoci COVID-19 - viz také www.kr-vysocina.cz. V příloze také informační leták Ministerstva zdravotnictví, který je v originále přístupný na: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.
.
11.1.2021 Informace a novinky z CZP Žďár nad Sázavou - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. informuje že z důvodu vážné epidemiologické situace máme do konce ledna otevřeno pro klienty v tyto dny: Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, Středa: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, v ostatních dnech mohou klienti volat na služební mobil: 605 353 612. Dále poskytuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one