30.12.2020 Daň z nemovitých věcí  S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky jsou všechna územní pracoviště finančních úřadů, s výjimkou podatelen, uzavřena pro veřejnost. Z tohoto důvodu není jako v předchozích letech možná osobní návštěva příslušného správce daně v těch případech, kdy by poplatník daně z nemovitých věcí potřeboval pomoci s vyplněním daňového přiznání k této dani.
Pro usnadnění této složité situace, resp. vyplnění či podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, budou k informování poplatníků této daně na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství určeny informační telefonní linky finanční správy, na kterých budou poskytovány základní informace. FÚ Velké Meziříčí 566 652 267 a 566 652 263.
Další informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na internetu Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.
12.12.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020, které se bude konat dne 22. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha. Podkladové materiály na toto jednání lze nalézt zde.
10.12.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 18.12.2020 od 17:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
5.12.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.5-2020
25.11.2020 Záměr obce na propachtování pozemků. Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Dobrá Voda u Křižanova za účelem zemědělské výroby o celkové výměře 17,97 ha od 1.1.2021. Seznam pozemků je k nahlédnutí na OÚ Dobrá Voda v úředních hodinách.
24.11.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a Výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin 2-12.
20.11.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020, které se bude konat dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz příloha. Podkladové materiály na toto jednání lze nalézt zde.
16.11.2020 Záměr na výpůjčku nebytových prostor. Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě  v majetku obce, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.
10.11.2020 Svoz nebezpečného odpadu.Firma AVE CZ provede v pátek dne 13.11.2020 v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů.Svoz proběhne v době od 16,35 - 16,45 hod u zastávky autobusů obvyklým způsobem.
Žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru a předávali osádce vozů. V rámci tohoto svozu není možné odevzdávat eternit a dehtovou lepenku.
5.11.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 13.11.2020 od 17:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
3.11.2020 Valná hromada Mikroregionu VM-VB  která se měla konat dne 5. 11. 2020 od 15.00 hodin v koncertním sále Jupiter club Velké Meziříčí je zrušena!
30.10.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.4-2020
23.10.2020 Veřejná vyhláška  Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 8. 9. 2020 usnesením 0475/05/2020/ZK rozhodlo o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.
 
15.10.2020 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu VM-VB  která se koná dne 5. 11. 2020 od 15.00 hodin v koncertním sále Jupiter club Velké Meziříčí. Návrh rozpočtu narok 2021.
Zrušeno
8.10.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.10.2020 od 18:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
3.10.2020 Volby Kraje a Senát 2020 - Informace o výsledku voleb v naší obci viz "Volby Kraj 2020". Popřípadě oficiální web pro volby: www.volby.cz
26.9.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.3-2020
25.9.2020 Volby Kraje a Senát 2020 - Krajský úřad Kraje Vysočina, na svých webových stránkách zveřejnil informaci o umístění volebních stanovišť (dále jen „drive-in  stanoviště“) pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci. Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou, pro volební obvod č. 51: rychlobruslařský ovál na ulici Jungmannova ve Žďáru nad Sázavou - https://1url.cz/hz4Oq
16.9.2020 Uzavírka silnice Mostiště - Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti stanoví přechodnou úpravu provozu na silnice č. III/36049 v  Mostištích v termínu od 22.9.2020 do 31.10.2020 z důvodu uzavírky a opravy silnice č. 36049 v Mostištích.
Objízdná trasa je stanovena silnice po silnicích č. III/36049, III/36048, II/360, II/602, II/354, III/354333 přes Velké Meziříčí, Kochánov, Netín a Olší nad Oslavou.
10.9.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR - Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č.51 Zďár nad Sázavou se uskuteční v pátek 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost v KD Dobrá Voda č.p. 103.
1.9.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.2-2020
31.8.2020 Náhradní doprava v době uzavírky mostu Doprava Mikrobusy při uzavírce Dobrá Voda – Křižanov. Mikrobusy budou označeny NÁHRADNÍ DOPRAVA
Cesta do ŠKOLY: Dobrá Voda – Křižanov (Velké Meziříčí), spoje 840 201/6 a 840 208/4. Dobrá Voda odjezd 6:45. Cestující mohou tento spoj využít také pro cestu do Velkého Meziříčí – ve Vídni přestoupí na autobus od Borů (linka 840 202, spoj 4), odjezd tohoto autobusu z Vídně v 7:11. Křižanov,škola příjezd 7:10.
Cesta ze ŠKOLY: Křižanov – Dobrá Voda, spoj 840 207/12. Křižanov, škola odjezd 13:10.
Cesta ze ŠKOLY: Velké Meziříčí – Dobrá Voda, spoj 840 208/9. Cestující mohou využít z Velkého Meziříčí spoj 27 linky 840 204 (autobus směr Mostiště, nemocnice sv. Zdislavy), odjezd z VM ve 14:05, v zastávce Mostiště přestoupí do mikrobusu směr Dobrá Voda. Odjezd mikrobusu z Mostiště po příjezdu autobusu v cca 14:20.
23.8.2020 Jmenování zapisovatele volební komise V souladu s  ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 14c odst.1 písm.e) zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  jmenuji pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda, zapisovatelkou volební komise Ing. Michaelu Plehsbergerovou, trvale bytem Dobrá Voda č. p. 121, 594 51  Křižanov. Okrsková volební komise bude sídlit v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá Voda, č. p. 103.
18.8.2020 Počet a sídlo volebních okrsků  Dle zákona o volbách do zastupitelstev krajů informuje starosta obce o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dobrá Voda pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 2. a 3. října 2020:  volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.
13.8.2020 Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda. Vytvořena samostatná prezentace - vlevo v menbu "O Obci" -> "Protipovodňová opatření"
11.8.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice. Nařízení č.7, č.8 a č.9 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
4.8.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 12.8.2020 od 17:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
29.7.2020 Počet členů volební komise. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 9. a 10. října 2020.
Pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 5 členů).
29.7.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.
23.7.2020 Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda. Oznámení a rozhodntí o výběru nejvhodnější nabídky.
23.7.2020 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/5 o výměře 1198m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
16.7.2020 Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové výdaje 1 101 187Kč, dotace EU 770 831 Kč (70%), příspěvek obce 330 356 Kš (30%). Zahájení realizace 22.6.2020, ukončení realizace 31.12.2021.
9.7.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.7.2020 od 19:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
7.7.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.1
26.6.2020 Výzva k podání nabídky. Název zakázky: „Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda“. Veřejná zakázka dle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky. Veřejná zakázka dle limitu: Zakázka malého rozsahu. Tato zakázka bude spolufinancována z EU z Fondu soudržnosti a národních veřejných zdrojů.
21.6.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019. V příloze naleznete schválený závěrečného účtu obce za rok 2019. Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 17. 4. 2020. Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Schváleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2020.
Příloha  465.17kB
FIN 2-12  2.26MB
18.6.2020 Zápis valné hromady Mikroregionu VM-VB  Zápis ze zasedání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, konané dne 4. 6. 2020 od 15.00 hodin ve Velkém sále Jupiter Club ve Velkém Meziříčí.
17.6.2020 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/4 o výměře 1196m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
17.6.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválené materiály z valné hromady SVK Žďársko, konané dne 11. 6. 2020
14.6.2020 Uzavírka silnice na Křižanov.  Rekonstrukce traťoveho ůseku Křižanov - Sklené nad Oslavou"  - uzavírka silnice
V rámci stavby dojde k částečné a úplné uzavírce silnoce III/36051. Během úplné uzavírky bude vedena objízdná trasa pro veškerý provoz přes zastavěné území města Velké Mezíříčí, obce Martinice, městysu Křížanov, obce Dobrá Voda a obce Vídeň.
1.7. - 7.8. 2020 částečná uzavírka
8.8. - 12.9. 2020 úplná uzavírka
13.9. - 30.11.2020 částečná uzavírka
4.6.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 12.6.2020 od 19:00hod v sále KD. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
3.6.2020 E-on přerušení dodávky elektrické energie. Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 29.6.2020 od 07:30 do 13:30hod.
Vypnutá oblast: Celá obec Dobrá Voda vyjma nových RD na severu obce.
1.6.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Přezkoumání bylo provedeno dne 13. záři 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 17. dubna 2020 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce. Výsledek: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz příloha.
26.5.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019. V příloze naleznete návrh závěrečného účtu obce za rok 2019. Bude projednáván na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Příloha  465.17kB
Rozvaha  454.7kB
FIN 2-12  2.26MB
26.5.2020 Valná hromada SVK Žďársko. Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 11. 6. 2020 V 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do Penzionu Jámy (Jámy 157)
21.5.2020 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu, která se koná dne 4. 6. 2020 od 15.00hod ve Velkém Meziříčí, Jupiter Club
7.5.2020 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebních pozemků par.č. 825/2 o výměře 1292m2 a par.č. 825/3 o výměře 1284m2.. (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
7.5.2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020. Ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 741715/20/2900-11460-712505, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
7.5.2020 Oznámení o konci období nadměrného sucha. Konec období déle trvajícího nadměrného sucha, jehož začátek byl oznámen dne 6.4.2020, nastává ke dni 5.5.2020
2.5.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.
30.4.2020 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
23.4.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 4.5.2020 od 19:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
23.4.2020 Letní svoz odpadu Letní svoz začíná v 19. týdnu, tedy od 4.5.2020, kdy se ve Vaší obci budou svážet popelnice a pak po týdnu (1x14dní) a to až do konce září. Pokud budou vycházet na některé dny svátky o náhradním svozu Vás budeme informovat.
Pro obce, které se sváží 1.5. a 8.5. se svoz bude provádět v tyto dny.
23.4.2020 Kraj - Veřejná vyhláška Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualízace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Nový termín je pondělí 18.května 2020 od 9:00hod. viz příloha.
10.4.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
6.4.2020 Vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha Na  základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení  Kraje  Vysočina  ze  dne 12.  července 2016 č.10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání.
 Zakazuje se (mimo jiné, vše viz příloha)
-rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
-kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
-používání pyrotechnických výrobků
-...............
31.03.2020 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu, která se uskuteční dle stavu (bude upřesněno) a dále dokumenty, týkající se účetní uzávěrky - výsledek auditu a návrh závěrečného účtu za rok 2019.
24.3.2020 Hasiči, info k COVID-19 Hasičský  záchranný  sbor  ČR  na  svých  webových  stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus  COVID  19 – videoinformace,  rady  a doporučení“.
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.
24.3.2020 Doporučení MZČR k používání ochranných pomůcek Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o použivání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19. V příloze je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů.
19.3.2020 SDH - zajištění nakupů v době karantény Vzhledem k nařízené karanténě a zvýšenému nebezpečí nákazy pro starší spoluobčany, Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda nabízí zajištění nákupu a rozvozu potravin, drogerie a léků pro starší spoluobčany obce a pro nemocné, co musí zůstat doma kvůli nebezpečí nákazy.
Služba bude poskytována od pondělí do pátku. Objednávky hlaste prosím telefonicky každý den dopoledne v době od 8:00 do 10:00 na tel. čísle 727972411. Ten samý den proběhne nákup a v odpoledních hodinách bude doručen na nahlášené adresy.
Vzhledem ke komplikacím při placení, bude nákup dočasně pořízen z hasičského fondu. Následné vyúčtování proběhne po skončení karantény. Pokud by ovšem byla karanténa velmi dlouhá a cena by narůstala, proběhlo by alespoň částečné vyúčtování dříve. Pokladní lístky budou samozřejmě předávány s nákupem. Nákup bude probíhat pravděpodobně ve Velkém Meziříčí (Billa, Kaufland), popřípadě v Křižanově. Dle možností nakupujícího člena SDH Dobrá Voda.
Prosíme o hlášení jasné specifikace zboží. Upozorňujeme, že se jedná o službu poskytovanou členy SDH Dobrá Voda zcela zdarma a dobrovolně pro starší spoluobčany obce.
19.3.2020 Rozpočtové provizorium SVK Žďársko na Q2 2020. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve smyslu zákona 250/2000 Sb. přijalo rozhodnutí, aby se po určitou dobu, nejdéle po období II.Q 2020, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly ro zpočtového provizoria, tj. čerpání je povoleno ve výši 50% výdajů k loňské skutečnosti, mimo investičních nákladů, které mohou být čerpány neomezeně.
16.3.2020 Valná hromada SVK Žďársko - ZRUŠENA Na základě usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášeného nouzového stavu (z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2), jehož součástí je zákaz akcí s účastí nad 30 lidí na dobu nejméně jednoho měsíce (počínaje dnem 12. 3. 2020), tímto oznamujeme, že se ruší konání valné hromady SVK Žďársko, která se měla konat dne 26. 3. 2020.
16.3.2020 Informace ohledně bohoslužeb Vážení farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření, vás chci informovat, že se DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ KONÁNÍ VŠECH MŠÍ SVATÝCH.
Na tuto dobu uděluje biskup Vojtěch Cikrle výjimku od osobní účasti na nedělní mši svaté a vyzývá ke sledování přenosů bohoslužeb na televizi Noe, případně k poslechu na rádiu Proglas.
Pokud máte možnost, sledujte aktuality na webových stránkách farnosti: www.farnostkrizanov.cz V případě nejasností volejte: 733 742 732.
V modlitbě o. Václav
15.3.2020 Mimořádná opaření MZČR, usnesení vlády ČR  Usnesení vlády ČR a další dokumenty vydané MV v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Vzhledem k neustále se měnící situaci, prosím sledujte nejčerstvější informace přímo do Ministerstva zdravotnictí: http://mzcr.cz/ případně nové internetové stránky zřízené kvůli onemocnění COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/
12.3.2020 Vyhlášení nouzového stavu V příloze naleznete usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
12.3.2020 Mimořádná opartření MZČR a bohoslužby Vážení farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření, vás chci informovat, že se ruší konání páteční i nedělní mše svaté.
Po dobu trvání mimořádných opatření uděluje biskup Vojtěch Cikrle výjimku od osobní účasti na nedělní mši svaté a vyzývá ke sledování přenosů bohoslužeb na televizi Noe,  případně k poslechu na rádiu Proglas. Pokud máte možnost, sledujte aktuality na webových stránkách farnosti: www.farnostkrizanov.cz V případě nejasností volejte: 733 742 732.
V modlitbě o. Václav
11.3.2020 Mimořádná opartření MZČR a bohoslužby Vzhledem k mimořádným preventivním opatřením Ministerstva zdravotnictví týkajících se šíření koronaviru pan farář informuje:
- Pouť Nový Jeruzalém, která se měla konat tento čtvrtek v křižanovském kostele, je zrušena!
- Ohledně konání nedělních mší svatých Vás budu informovat ve čtvrtek.
Prosím, pokud máte možnost, abyste sledovali aktuality na webových stránkách farnosti: www.farnostkrizanov.cz
V případě nejasností volejte: 733 742 732.
V modlitbě o. Václav
11.3.2020 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 26. 3. 2019 v 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žd'áře nad Sázavou. Plánovaný program jednání, závěrečný účet, návrh rozpočtu na rok 2020, výhled výdajů SVK a zpráva o výsledku hospodaření v příloze.
11.3.2020 Uzavírka silnice na Křižanov. Vylukové jízdní řády autobusů, platné od 14.3. 2020 do 27. 3. 2020. Přehled organizace dopravy.
20.2.2020 Uzavírka silnice na Křižanov. Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, sděluje k akci "Rekonstrukce traťoveho ůseku Křižanov - Sklené nad Oslavou" následující:
V uzavřených úsecích v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) dopravce ZDAR, s.r.o (linka 840201, 840207, 840208)
Návr řešení:
Upraveno dle upravených termínů realizace:
17.2 - 13.3.2020 (častečná uzavírka) - umožněn průjezd VLOD bez omezení
14.3. - 27.3.2020 (úplná uzavírka)
Tady je spusty změn. Zastávky "Křižanov"škola", "Dobrá Voda" žel. přejezd", "Dobrá Voda" - nebudou dočasně obsluhovány. spoj 6 linka 840201 - obec Dobrá Voda nebude obsluhována. Obsluhu musí zajistit zhotovitel stavby. Stavba zajistí obsluhu se společností Zdar a.s.. Jedná se o zajištění dojížďky dětí z Dobré Vody do Křižanova.
Prosím přečtěte si přiloženou komunikaci.
28.3 - 30.6.2020 (častečná uzavírka) - umožněn průjezd VLOD bez omezení
 
13.2.2020 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/6 o výměře 1192m2.. (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
13.2.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., stanoví přechodnou úpravy provozu:
komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4. 2020 – 31.3.2021
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
spočívající v umístění dopravního značení dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a stanoviska příslušného orgánu Policie České republiky-Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, pod č.j. KRPJ-124770-1/ČJ-2019-1600DP-AUG ze dne 19.11.2019.
30.1.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 6.2.2020 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
29.1.2020 Uzavírka silnice. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 16.10.2019 žádost, o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice č.III/36051 v k.ú. Dobrá Voda, s požadovaným tennínem:
17.2. - 13.3. 2020 částečná uzavírka
14.3. - 27.3. 2020 úplná uzavírka
28.3. - 30.6.2020 částečná uzavírka

Uzavírka úplná-popis:
Silnice v místě jejího podjezdu pod železniční dráhou v blízkosti vlakového nádraží Křižanov v k.ú. Dobrá Voda. bude uzavřena v rámci rekonstrukce železnice. Délka uzavírky 50 m.
Nařízená objížďka: Po silnicí: I/37, II/360, III/36049, II/390 v k.ú.: Dobrá Voda, Křižanov, Martinice, Mostiště, Vídeň. Délka objížďky 16,8 km
Uzavírka částečná popis:
Provoz v úseku silnice č. III/36051 v místě jejího podjezdu pod železnicí v k.ú. Dobrá Voda bude pouze po jednom jízdním pruhu střídavě řízen pomocí SSZ.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one