20.2.2020 Uzavírka silnice na Křižanov. Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, sděluje k akci "Rekonstrukce traťoveho ůseku Křižanov - Sklené nad Oslavou" následující:
V uzavřených úsecích v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) dopravce ZDAR, s.r.o (linka 840201, 840207, 840208)
Návr řešení:
Upraveno dle upravených termínů realizace:
17.2 - 13.3.2020 (častečná uzavírka) - umožněn průjezd VLOD bez omezení
14.3. - 27.3.2020 (úplná uzavírka)
Tady je spusty změn. Zastávky "Křižanov"škola", "Dobrá Voda" žel. přejezd", "Dobrá Voda" - nebudou dočasně obsluhovány. spoj 6 linka 840201 - obec Dobrá Voda nebude obsluhována. Obsluhu musí zajistit zhotovitel stavby. Stavba zajistí obsluhu se společností Zdar a.s.. Jedná se o zajištění dojížďky dětí z Dobré Vody do Křižanova.
Prosím přečtěte si přiloženou komunikaci.
28.3 - 30.6.2020 (častečná uzavírka) - umožněn průjezd VLOD bez omezení
 
13.2.2020 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/6 o výměře 1192m2.. (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
13.2.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., stanoví přechodnou úpravy provozu:
komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4. 2020 – 31.3.2021
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
spočívající v umístění dopravního značení dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a stanoviska příslušného orgánu Policie České republiky-Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, pod č.j. KRPJ-124770-1/ČJ-2019-1600DP-AUG ze dne 19.11.2019.
30.1.2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 6.2.2020 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. Program jednání je v příloze (níže).
29.1.2020 Uzavírka silnice. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 16.10.2019 žádost, o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice č.III/36051 v k.ú. Dobrá Voda, s požadovaným tennínem:
17.2. - 13.3. 2020 částečná uzavírka
14.3. - 27.3. 2020 úplná uzavírka
28.3. - 30.6.2020 částečná uzavírka

Uzavírka úplná-popis:
Silnice v místě jejího podjezdu pod železniční dráhou v blízkosti vlakového nádraží Křižanov v k.ú. Dobrá Voda. bude uzavřena v rámci rekonstrukce železnice. Délka uzavírky 50 m.
Nařízená objížďka: Po silnicí: I/37, II/360, III/36049, II/390 v k.ú.: Dobrá Voda, Křižanov, Martinice, Mostiště, Vídeň. Délka objížďky 16,8 km
Uzavírka částečná popis:
Provoz v úseku silnice č. III/36051 v místě jejího podjezdu pod železnicí v k.ú. Dobrá Voda bude pouze po jednom jízdním pruhu střídavě řízen pomocí SSZ.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one