Úřední deska obce 2019
9.4.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Přezkoumání bylo provedeno dne 21. záři 20í8 jako dílčí přezkoumání a dne 22. března 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce. Výsledek: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz příloha.
7.4.2019 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2183 a části 2182/13. (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
7.4.2019 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 1847 o výměře cca 16 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.
5.4.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 - návrh Návrh závěrečného účtu Obce Dobrá Voda za rok 2018 - dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
30.3.2019 SVK Žďársko - výsledek přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro dobrovolný svazek obcí "Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko" za obdoví 1.1.2018 do 31.12.2018.
27.3.2019 Valná hromada SVK Žďársko Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - Usnesení z valné hromady SVK dne 19.3.2019 a schválený rozpočet SVK na rok 2019.
22.3.2019 Volby do Evropského parlamentu Starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, takto:
I) pro volební okrsek č.1 Dobrá Voda stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 5 členů).
22.3.2019 Volby do Evropského parlamentu Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dobrá Voda pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019:
volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.
20.3.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 28.3.2019 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
16.3.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2019, které se bude konat dne 19. 3. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
16.03.2019 Rozpočtová opatření č.7/2018 na konci roku. V příloze naleznete rozpočtová optaření č.7/2018 (na konci roku 2018) schválené starostou obce.
16.03.2019 Povinně zveřejňované informace Mikroregion Velkomezeříčsko-Bítešsko. Informace o zveřejňovaných dokumentech jsou na internetových stránkách na adrese: www.mikroregionvmb.cz. V příloze návrh rozpočtu na rok 2019, schválený závěrečný účet a střednědobý výhled.
8.3.2019 Veřejná vyhláška - projednání územního plánu obce Dobré Voda  Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování, pořizuje na žádost obce Územní plán Dobrá Voda (dále jen "ÚP"). ÚP se týká katastrálního území Dobrá Voda u Křižanova.
Oznamujeme, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Dobrá Voda s odborným výkladem, se uskuteční dne 15. dubna 2019 (pondělí) v 15:00 hod. v kanceláři Úřadu obce Dobrá Voda.
Návrh ÚP bude od 7. 3. 2019 do 23. 4. 2019 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
• na Úřadu obce Dobrá Voda
• na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, kancelář č . 322
• na internetové adrese: www.velkemezirici.cz
8.3.2019 Záměr prodeje pozemku  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 825/1 o výměře 1305 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u
Křižanova.
1.3.2019 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 19. 3. 2019 v 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žd'áře nad Sázavou. Plánovaný program jednání, závěrečný účet, návrh rozpočtu na rok 2019, výhled výdajů SVK a příspěvky obcí v příloze.
15.2.2019 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost
Městský úřad Velké Meziříčí, Obecní živnostenský úřad dle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzít písemnost:
Oznámení o zahájení správního řízení č.j. ŽIV/33542/2019-zezu/14415/2019
Podnikatel Jiří Doležal, IČO: 46222952, Sídlo podnikání: 594 51, Dobrá Voda 84
Písemnost je připravena k převzetí na odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Velké Meziříčí,budova, Náměstí 27/28, 594 01 Velké Meziříčí.
 
6.2.2019 Změny ve vydávání cestovních dokladů  Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
• do 5 pracovních dnů
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Viz podrobné informace v příloze
1.2.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 8.2.2019 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
24.1.2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, na  základě  žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, stanoví přechodnou úpravy provozu:
Komunikace:  silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: 1.4. 2019 – 31.3.2020
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
21.1.2019 Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Dobrá Voda Diecézní charitou Brno. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě usnesení zastupitelstva obce Dobrá Voda ze dne 14. 12. 2018 poskytuje obec příjemci dotaci ve výši 10 000 Kč, a to nejpozději do 28.2.2019.
21.1.2019 Výzva vlastníkům lesa Teplé a suché počasí roku 2018 vyvolalo přemnožení kůrovců. V letošním roce lze předpokládat jejich rozšíření i do oblastí a lokalit doposud nenapadených. Vyzýváme vlastníky lesů, u kterých plníme funkci odborného lesního hospodáře, aby včas reagovali na upozornění o výskytu kůrovcového dříví a sami aktivně pravidelně kontrolovali svoje lesní porosty. Při zjištění jakýchkoliv počátečních příznaků poškození smrčin či jednotlivých stromů je zapotřebí provést smysluplné opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců v lesích.
21.1.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2019, které se bude konat dne 29. 1. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
21.1.2019 Povině zveřejňované informace Mikroregion Velkomezeříčsko-Bítešsko. Informace o zveřejňovaných dokumentech jsou na internetových stránkách na adrese: www.mikroregionvmb.cz.  Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na adrese kanceláře Mikroregionu VelkomeziříčskoBítešsko: Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to denně od 07.00-14.00 hodin.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one