Úřední deska obce 2018
19.12.2018 SVK Žďársko  Rozpočtové provizorium na rok 2019. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pňjal rozhodnutí, aby se nejdéle po období I.Q 2019, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly rozpočtového provizoria.
19.12.2018 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.9 a č.10 schváleno předsednictvem dne 13.12.2018 a v lednu 2019.
7.12.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 14.11.2018 od 17:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
30.11.2018 Obvodní lékař MUDr. Pavlíková Oznámení Městyse Křižanov: Praktický lékař v Křižanově bude pokračovat od 1.1.2019. Ordinovat bude souběžně paní MUDr. Jitka Pavlíková a MUDr. Josef Sklenář.
30.11.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018, které se bude konat dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
30.11.2018 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.8 schváleno předsednictvem dne 29.11.2018.
26.11.2018 Rozpočet mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko na rok 2019  Schváleno na Valné hromadě MRVMB dne 22.11.2018.
22.11.2018 Záměr propachtování rybníků. Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování rybníků:
1. rybník „Obecník“, par. č. 815, v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 4 399 m2 od 1. 1. 2019,
2. rybník „V Sadě“, par. č. 814/1 (část), v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 1 628 m2 od 1. 1. 2019,
3. rybník „V Šébni“, par. č. 1019, v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 3 068 m2 od 1. 1. 2019 a
4. rybník „Demač“, par. č. 1818, v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 8 150 m2 od 1. 1. 2019,
Písemné žádosti je možné doručit na adresu obecního úřadu do 13. 12. 2018.
22.11.2018 Záměr na výpůjčku nebytových prostor. Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě v majetku obce, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Účel výpůjčky: klub SDH Doba výpůjčky: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
22.11.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2019  Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
15.11.2018 Návrh rozpočtu mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko na rok 2019  Návrh rozpočtu na rok 2019.
1.11.2018 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.7 schváleno předsednictvem dne 25.10.2018.
27.10.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2018, které se bude konat dne 6. 11. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo
25.10.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Ustanovující zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 2.11.2018 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže).
6.10.2018 Volby obce 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018 viz odkaz vlevo v menu nahoře "Volby obec 2018". Zápis viz příloha.
3.10.2018 Veřejnoprávní smlouva Na základě usnesení rady města Velké Meziříčí ze dne 16. 5. 2018 a usnesení zastupitelstva obce Dobrá Voda ze dne 22.6.2018, uzavírají tyto uvedené smluvní strany veřejnoprávní smlouvu. viz příloha.
2.10.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2018, které se bude konat dne 9. 10. 2018 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání viz.: https://samosprava.kr-vysocina.cz/termin/ZK-06-2018
13.9.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 21.9.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
13.9.2018 Volby obce 2018 Oznámení o době a místě konání voleb. Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční dne 5. října 2018 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 6.října 2018 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Místa konání voleb a volební okrsky: OKRSEK č. 1 volební místnost: Zasedací místnost v kulturním domě, Dobrá Voda 103.
1.9.2018 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.5 schváleno předsednictvem dne 30.8.2018.
1.9.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2018, které se bude konat dne 11. 9. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
23.8.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 3.9.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
21.8.2018 Vycházka do Urbanic  Zveme všechny občany na nedělní vycházku ke kamenu – památce zaniklé vsi Urbanice. Vykročíme 2.9.2018 v 13.00 hodin od hasičky v Dobré Vodě.
15.8.2018 Volby obce 2018 Starosta obce Dobrá Voda informuje volební strany, že pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.
15.8.2018 Dodatek ke smlouvě DODATEK č.1 k nájemní smlouvě ze dne: 19. 2. 2010 mezi obcí a ZD Křižanovsko.
2.8.2018 Volby obce 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018. Pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda je stanoven minimální počet 6 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 5 členů).
19.7.2018 Sucho Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci vyzývá odbor ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí jako příslušný vodoprávní úřad všechny fyzické a právnické osoby k nutnosti šetření vodou a omezování zalévání pozemků, napouštění bazénů apod.
V této souvislosti bude zvýšena i kontrolní činnost vodoprávního úřadu se zameěřním zejména na dodržování minimálních zůstatkových průtoků na vodních tocích pod vodními díly, na manipulaci na vodních nádržích v souladu s manipulačními řády, na dodržování manipulačních řádů provozovateli malých vodních elektráren a rovněž na dodržování povolených odběrů, jak povrchové, tak podzemní vody.
5.7.2018 Kraj - Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualízace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
5.7.2018 Volby obce 2018 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hodin a dne 6. října 2018 od 8,00 do 14,00 hodin.
5.7.2018 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.4 schváleno předsednictvem dne 28.6.2018.
14.6.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2018, které se bude konat dne 19. 6. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
14.6.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 22.6.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
7.6.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Viz přílohy:
24.5.2018 Pověřenec GDPR  Sdělujeme tímto, že obec Dobrá Voda zvolila pověřencem na ochranu osobních údajů obce Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 01  Velké Meziřčí, IČ 712 19 986, kontaktní osoba je JUDr. Diana Kutnerová, tel. 566 782 013.
10.5.2018 Příměstský tábor 2018 v Křižanově Pořadatelem Vodotryskového příměstského táboru 2018 (dále jen „Tábor“) je Vodotrysk, z. s., Masarykovo náměstí 133, 594 51 Křižanov. Tábor probíhá každý pracovní den od 9. července 2018 do 31. srpna 2018 od 7:00 hodin do 15:00 hodin v sokolovně a v areálu za sokolovnou, příležitostně v Křižanově a jeho nejbližším okolí, při naplnění minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je 5, maximální počet účastníků je 41. Účastníkem se může stát každé dítě ve věku od 5 do 11 let., které bude přijato na základě úplně a správně vyplněné a podané Přihlášky účastníka.
10.5.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2018, které se bude konat dne 15. 5. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
3.5.2018 SVK Žďársko. Rozpočtové opatření č.1 a č.2 + porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
27.4.2018 Územní rozhodnutí - Rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje: rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě" na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a 754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova.
Popis záměru: liniová telekomunikačnl novostavba - veřejná telekomunikační síť, pokládka trubek HDPE 40, celková délka trasy výkopu 2410 m.
29.3.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 6.4.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
29.3.2018 Důležité informace od městyse Křižanov V týdnu od 3. dubna do 5. dubna bude probíhat sanace fasády, tedy zajištění nebezpečných látek, které se nachází ve zdivu. Tyto látky se dříve přenesly vzduchem z blízké varny. Sanaci bude provádět odborná firma, proto prosíme občany, aby v těchto dnech dodržovali následující opatření:
 • Chodník, který je před zdravotním střediskem a směrem na Velké Meziříčí bude uzavřen.
 • Hlavní vchod do zdravotního střediska tyto dny nebudou moci občané využívat.
 • Pro vstup do zdravotního střediska využívejte zadní vchod.
20.3.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2018, které se bude konat dne 27. 3. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
16.3.2018 Oznámení zahájení územního řízení  Dne 5.2.2018 podala BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská 210, Praha 4 zastupující NETlífe, s.r.o., IČO 27719499, Meziříčská č. p.298, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a 754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby: Liniová telekomunikační novostavba - veřejná telekomunikační síť, pokládka trubek HDPE 40, celková délka trasy výkopů 2410 m
12.3.2018 Ukončení opatření ke zdolání moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
12.3.2018 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 28. 3. 2018 v 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žd'áře nad Sázavou. Plánovaný program jednání v příloze.
12.3.2018 Prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy. Informace o podaném návrhu o prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy č.j. Výst45890/2015/6288/2015-mu. Dne 6.12.2017 předložil M.Š.a Mgr. D.Š.návrh o prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby : Novostavba skladu zemědělské techniky , příjezdové komunikace a oplocení.
28.2.2018 Změna lesního hospodáře Oznamujeme Vám, že ode dne 1.1.2018 Lesy České republiky, s.p., vykonávají dle § 37, odst. 6 zákona č. 289/ 1995 Sb. o lesích v platném znění v rámci Vaší obce odbornou správu lesa pro vlastníky lesa, kteří nemají vybraného vlastního odborného lesního hospodáře. Kontakty na příslušného revírníka jsou následující:
Ing. Jaroslav Zeman, tel. 725257967. e-mail: jiaroslav.zeman@Iesycr.cz
15.2.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 23.2.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
28.1.2018 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.10 schváleno předsednictvem dne 13.12.2017 a 25.1.2018
28.1.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2018, které se bude konat dne 6. 2. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
28.1.2018 Druhé kolo volby prezidenta republiky. Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 26.01. – 27.01.2018.
Celostátní - volební účast 66,60%
 1. Zeman Miloš 2.853.390 hlasů 51,36%
 2. Drahoš Jiří 2.701.206 hlasů 48,63
V obci Dobrá Voda (ZR) - Celkem voličů 279, volilo 196 voličů, žádný hlas neplatný. Volební účast 70,25%
Zeman Miloš     99 hlasů 50,51%
Drahoš Jiří        97 hlasů 49,48%
Vysledky 2 kolo.png
19.1.2018 Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, stanoví přechodnou úpravy provozu:
komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: max. 60 dnů v období: 1.4.2018 - 31.3.2019
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
19.1.2018 Oznámení o době místě konání druhého kola volby prezidenta republiky. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
13.1.2018 První kolo volby prezidenta republiky. Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12.01. – 13.01.2018.
Celostátní - volební účast 61,92%
 1. Zeman Miloš 1985547 hlasů 38,56%
 2. Drahoš Jiří 1369601 hlasů 26,60%
 3. Fischer Pavel 526694 hlasů 10,23%
 4. Horáček Michal 472643 hlasů 9,18%
 5. Hilšer Marek 454949hlasů 8,83%
 6. Topolánek Mirek 221689 hlasů 4,30%
 7. Hynek Jiří 63348 hlasů 1,23%
 8. Hannig Petr 29228 hlasů 0,56%
 9. Kulhánek Vratislav 24442 hlasů 0,47%

V obci Dobrá Voda (ZR) - Celkem voličů 281, volilo 200 voličů, 1 hlas neplatný. Volební účast 71,17%
Zeman Miloš     81 hlasů 40,70%
Fischer Pavel    41 hlasů 20,60%
Drahoš Jiří        33 hlasů 16,58%
Hilšer Marek     27 hlasů 13,56%
Horáček Michal  9 hlasů 4,52%
Topolánek Mirek 3 hlasy 1,50%
Hannig Petr        3 hlasy 1,50%
Hynek Jiří           2 hlasy 1,00%
Kulhánek Vratislav 0 hlasů 0,00%
 
Obrazky - kandidati po 1kole.png
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one