8.12.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.12.2011 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
17.10.2011 Záměr na pronájem pohostinství. Starosta obce Dobrá Voda tímto vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě - pohostinství - v majetku obce, od 1.1.2012. Zájemnci nechť kontaktují obecní úřad.
17.10.2011 Pozvánka na valnou hromadu mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se koná dne 21.11.2011 od 15:00hodin v koncertním sále Jupitel clubu ve Velkém Meziříčí.Program a návrh rozpočtu na rok 2012 je v příloze (níže).
8.11.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 16.11.2011 od 20:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
13.10.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 21.10.2011 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
9.10.2011 Záměr na prodej pozemků  Obec Dobrá Voda zveřejňuje tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2182/1 o výměře cca 8m2 a prodej pozemku č. PK 1699 o výměře 1590m2. Podrobné informace můžete získat v úřední hodiny na obecním úřadě.
8.09.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.09.2011 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
17.08.2011 Nařízení č.9/2011 Krajské veterinární správy  ke zdolání nákazy moru včelího plodu. Nařízení č.9/2011 Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina podle § 9 odst. 1  písm. c) a § 54 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje z důvodu výskytu ohniska moru včelího plodu v katastrálním území Dolní Heřmanice, Lhotka, u Velkého Meziříčí, Petráveč, Velké Meziříčí v Kraji Vysočina mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu. Ochrané pásmo je vymezeno na mapě v příloze. Pro chovatele včel z tohoto vyplívá několik povinností, které jsou popsány v přiloženém nařízení.
 
11.07.2011 Oznámení obvodní lékařky MUDr. Pavlíkové. Dovolená v ordinaci praktického lékaře MUDr. Pavlíkové: 4.7-8.7 2011, 25.7-29.7 2011 a 25.8-2.9 2011. Pacienti budou v této době ošetřeni v ordinaci MUDr. Šuberta (Radostín nad Oslavou) popřípadě MUDr. Sedmidubská (Velké Meziříčí). Dále paní doktorka oznamuje, že od června 2011 zavádí objednávkový systém. Objednávky na telefonním čísle 566543288 nebo u sestry v ordinaci.
16.06.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011, které se bude konat dne 21. 6. 2011 v 11:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
2.06.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 10.06.2011 od 20:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
26.05.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda za rok 2010. Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bylo provedeno kontrolorkou pověřenou k řízením přezkoumání pí. Helena Vaníčková, DiS. dne 30.9.2010 jako dílčí přezkoumání a dne 24.5.2011 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce s souladu se zákonem č.420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

24.05.2011 Závěrečný účet Obce Dobrá Voda za rok 2010. Dle §17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010.

19.05.2011 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko.  Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko, která se koná dne 2.6.2011 od 14:30 hodin v koncertním sále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Program jednání v příloze.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one