Přírodní památky

Přírodní památky v katastru obce

1.   Přírodní památka Dobrá Voda

2.   Přírodní památka Šebeň

3.   Naučná stezka Šebeň

Rozkládá se v nivě potůčku Mastník mezi lesy a rybníky. Vyhlášena k ochraně mokřadních luk, kde rostou např. děhel lesní, psineček psí, přeslička bahenní, suchopýr úzkolistý, kuklík potoční, sítina nitkovitá, starček potoční, kozlík dvoudomý, pcháč bahenní, metlice trstnatá, prstnatec májový, vrbina obecná, škarda bahenní, svízel močálový, tužebník jilmový a vachta trojlistá. Významná jsou vodní společenstva rybníků s litorály a výskytem zajímavých rostlin jako např. přeslička říční, šejdračka bahenní a šípatka vodní. Lokalita hostí i pestrá živočišná společenstva, jde zejména o obojživelníky jako např. kuňka obecná, ropucha obecná, skokan zelený a čolek horský. Vzhledem k charakteru vegetace lze předpokládat početný výskyt hmyzu.

Rozkládá se v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova na výměře 5,2100 ha, nadmořská výška 510-550 m, vyhlášena chráněným územím 22.3.1990, plán péče je schválen do 31.12.2013.

V roce 1998 bylo zahájeno pravidelné kosení s odklízením pokosené trávy. Tím začala pozitivní přeměna druhové skladby luk.

Lokalita je vybavena 5 dřevěnými stojany se státním znakem a barevnou informační tabulí.

Břehy horního rybníka
Břehy horního rybníka
Kosená louka mezi rybníky
Kosená louka mezi rybníky
Louka pod spodním rybníkem
Louka pod spodním rybníkem
Louka u silnice k Vídni
Louka u silnice k Vídni
Pohled z hráze horního rybníka
Pohled z hráze horního rybníka
Prstnatec májový
Prstnatec májový
Ropucha obecná
Ropucha obecná
Suchopýr úzkolistý
Suchopýr úzkolistý
Vemenik dvoulistý
Vemenik dvoulistý
Z hráze spodního k hornímu rybníku
Z hráze spodního k hornímu rybníku
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one