Tradiční procházka do Urbanic
Urbanice 6.9.2020
V neděli 6. září jsme se vydali již potřinácté na procházku do Urbanic, k památnému kameni, na místo zaniklé vsi. Sešli jsme se ve 13 hod. u hasičské zbrojnice a v Urbanicích se nás sešlo celkem 25. Zde byla připravena místa k posezení, drobné občerstvení a hudební doprovod. Nejprve nás přivítal starosta obce, poté byla u kamene zapálena svíce a položen věnec. Na závěr vystoupil Ing. Hromek se svým příspěvkem. Všem, kdo se podíleli na konání akce, děkujeme a doufáme, že se zde v příštím roce opět sejdeme.
Urbanice 2.9.2018
Již pojedenácté jsme šli uctít památku zaniklé vsi v Urbanicích. 2. září ve 13 hodin jsme se shromáždili u hasičky a vyrazili do Urbanic. Počasí nám vyšlo, nepršelo a bylo docela teplo. U památného kamene bylo vše připraveno, lavičky k sednutí, malé občerstvení a hudebníci – pan Kaštan a Míša Matula. Na začátku programu nám řekl pár slov pan starosta, poté jsme položili květiny ke kamenu a zapálili svíčku občanům zaniklé vsi. I letos jsme poprosili pana Ing. Hromka o příspěvek. Historie okolí Dobré Vody a okolních vesnic je jeho velkým koníčkem, a tak nám opět zajímavě o historii těchto míst povyprávěl. Na závěr jeho povídání jsme uctili památku občanů Urbanic minutou ticha. Moc panu Hromkovi děkujeme. Po pěkném jeho povídání nám zahráli k poslechu i tanci, již zmínění muzikanti. Také jim moc děkujeme. Celé toto posezení u kamene bylo korunováno malým občerstvením, podávaly se koláčky, pivo a limonády a také něco málo na zahřátí. Je třeba zmínit, že každá akce musí být připravena, a tak děkujeme zastupitelům, kteří zabezpečili její zdárný průběh. Pan Špaček přivezl svým autem vše potřebné; lavičky, občerstvení i muzikanty. Starosta obce pan Zástěra upravil prostor u kamene a paní Částková a pan Kubiš zorganizovali celou akci. Děkujeme všem občanům a ostatním příznivcům (bylo nás tady letos méně, jenom 29), že jsou této akci nakloněni a nezapomínají na ty, kteří tu byli dávno a dávno před námi! Doufáme, že i v příštím roce půjdeme vycházkou ke kamenu do Urbanic!
Fotky viz: https://photos.app.goo.gl/4HkGc23rCd47N9u56

Za zastupitelstvo obce Částková Jiřina

 
Urbanice 10.9.2017
Letos již podesáté jsme šli uctít památku zaniklé vsi v Urbanicích. 10. září ve 13 hodin jsme se shromáždili u hasičky a vyrazili do Urbanic. Bylo chladno, nepršelo a tak jsme šli vycházkově a přitom si povídali.  U památného kamene bylo vše připraveno, lavičky k sednutí, malé občerstvení a hudebníci -  pan Kaštan a Míša Matula.  Byli tady také občani z Vídně a tak jsme se vzájemně přivítali. Na začátku programu nám řekl pár slov pan starosta, poté jsme položili květiny ke kamenu a zapálili svíčku na památku občanům zaniklé vsi. Také letos jsme poprosili pana Ing. Hromka o příspěvek. Historie je jeho velkým koníčkem, a tak nám opět povyprávěl o dalších historicky významných věcech, např. o znacích vesnic. Připomněl také, že je to již 10 let co vše začalo; jak se vybral kámen, který zde slouží jako malý památník, jak sem byl dopraven a jak to vše kolem probíhalo. I jaká byla malá slavnost při otevření v září roku 2008 s přizvanými hosty a pěkným kulturním programem. Moc panu Hromkovi děkujeme, že si pro nás opět udělal čas. Po pěkném jeho povídání nám zahráli pro dobrou náladu již zmínění muzikanti, kterým také moc děkujeme. Celé toto posezení u kamene bylo korunováno malým občerstvením, podávaly se koláčky, pivo a limonády a také něco málo na zahřátí. Na konci všichni účastníci dostali malý dáreček – svíčku a přívěsek na klíče. Přívěsek nám zhotovila dobrovodská firma Acti Bois, za to jim patří velké poděkování. Ještě musím zmínit, že každá akce musí být připravena a tak děkujeme zastupitelům, kteří zabezpečili její zdárný průběh. Pan Špaček přivezl svým autem vše potřebné, pan Pekárek přivezl pana Ing. Hromka, starosta pan Zástěra posekal trávu a upravil prostor u kamene a paní Částková zorganizovala celou akci. Děkujeme všem občanům a ostatním příznivcům; bylo nás tady letos celkem 58; že jsou této akci nakloněni a nezapomínají na ty, kteří tu byli dávno a dávno před námi.
Doufáme, že i v příštím roce půjdeme vycházkou ke kamenu do Urbanic!
za zastupitelstvo obce Částková Jiřina

Celá fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/MUYN08T3xW5rWcy22

.
 
Urbanice 11.9.2016
I letos jsme uctili památku zaniklé vsi Urbanice. 11. září ve 13 hodin jsme se sešli u hasičky a odtud vyrazili do Urbanic. V dobré náladě nám cesta uběhla velice rychle. U kamene bylo již vše připravené. Družstvo předem poseklo louku a prostor kolem kamene upravili Zástěrovi. Zbylo dovézt lavičky, občerstvení a kapelu – pana Kaštana a Míšu Matulu, to zajišťuje pan Špaček Mirek a místostarosta pan Kubiš. Pan Pekárek nám přivezl pana Ing. Karla Hromka a nového pana faráře Mgr. Václava Hejče. Slavnostní posezení u kamene zahájil starosta obce pan Vladimír Zástěra, všechny srdečně přivítal, především pozvané hosty. Připomněl, že jsme na obyvatele zaniklé vsi Urbanice ani letos nezapomněli a přišli jsme sem položit květiny a zapálit svíčku. Po té vystoupil pan Ing. Hromek se svým příspěvkem. K odpolední pohodě nám zahrál pan Kaštan s Míšou Matulem. Nechybělo ani malé občerstvení, podávaly se koláčky, k pití pivo a limonády. Do Urbanic nás přišlo celkem 46. Počasí nám přálo, bylo teplo až horko a přátelská atmosféra v krásné přírodě dodala nedělnímu odpoledni nezapomenutelný zážitek. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této tradiční akce.
V příštím roce bude malé jubileum – deset let od vybudování památníku. Tak snad nás ke kamenu půjde ještě víc!
Jiřina Částková
 
Celá fotogalerie ZDE. Nebo klikněte na kteroukoli fotku níže.
P1010006.JPG
P1010004.JPG
P1000997.JPG
P1000996.JPG
Urbanice 13.9.2015
V roce 2008 bylo slavnostní odhalení kamene k uctění památky obyvatel zaniklé vsi Urbanice. Letos jsme opět vyšli na procházku k tomuto kamenu. U hasičky se shromáždilo asi 30 občanů a vyrazili jsme k vytčenému cíli. Po cestě se k nám přidali ještě další. Do Urbanic nás došlo nebo dojelo včetně dětí celkem 48. Byli zde také občané z Vídně a Borů.
Slavnostní posezení u kamenu zahájil starosta obce a všechny srdečně přivítal. Následovalo zapálení svíce a položení květin. Pan Ing. Karel Hromek z Křižanova měl pro všechny zúčastněné připravenou malou přednášku, která se týkala historie zaniklé vsi a dalších zajímavostí s tímto místem spojené. Moc panu ing. Hromkovi děkujeme. Posezení za krásného slunného počasí zpestřil pan Kaštan se svou harmonikou a Míša Matula s bubny. Zahráli a zazpívali všem k poslechu a někteří z přítomných si i s nimi zazpívali. I panu Kaštanovi a Míšovi děkujeme za pěkný zážitek. K občerstvení byly podávány koláčky a k pití limonády a pivo. Toto odpoledne proběhlo v přátelské atmosféře v krásné přírodě za plného sluníčka a snad v příštím roce nás půjde na procházku ještě více!
Jiřina Částková
 
Celá fotogalerie ZDE. Nebo klikněte na kteroukoli fotku níže.
P1000718_small.JPG
P1000726_small.jpg
P1000729_small.jpg
P1000736_small.jpg
Urbanice 14.9.2014
Jako každoročně jsme šli druhou neděli v září uctít památku zaniklé obce Urbanice. Tentokrát bylo velmi poměnlivé počasí, přesto se nás téměř dvacet na tuto vycházku vydalo. Cestou se počasí "umoudřilo", bylo teplo a příjemně, dokonce se objevovala modrá místa oblohy.
Na místě jsme nejdříve položili květiny k památníku, vzpomenuli na občany zapomenuté vsi. Protože je v tomto roce výročí zahájení 1.světové války, pí Pokorná se zmínila o této historické události, připomenula jména občanů naší obce, kteří se války zúčastnili  a hlavně těch, kteří už se z ní nenavrátili.
Fotografie0227.jpg
Fotografie0228.jpg
Fotografie0229.jpg
Urbanice 16.9.2013
Tradiční vycházka do Urbanic se uskutečnila za pěkného počasí "babího léta". Při poslechu harmonikáře pana Křikavy a jeho bubeníka Míše Matuly prožilo asi 30 občanů Dobré Vody a Vídně pohodové odpoledne.

Mgr. Marie Pokorná

Urbanice 11.9.2012
V neděli 11.9 2011 vyšlo za slunného počasí asi 20 obyvatel naší vesnice tradičně uctít památku zaniklé obce Urbance. K památnému kamenu s deskou přijel i pan Hronek, který ve svém projevu zmínil jeho slavnostní odhalení a zajímavosti z historie. Paní Pokorná přečetla pověsti z Dobré Vody a okolí. Při občerstvení prožili občané v družném hovoru příjemné odpoledne. Doufáme, že v příštím roce pátého výročí bude mít akce větší účast.

Mgr. Marie Pokorná

CIMG1804_resize.JPG
CIMG1805_resize.JPG
CIMG1806_resize.JPG
CIMG1807_resize.JPG
CIMG1808_resize.JPG
Urbanice - kamen.JPG
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one