Obecní zájezd 22.8.2020
Není na místě tvrdit, že 13 je nešťastné číslo. Letošní zájezd byl právě třináctý v pořadí a zase perfektní. Uskutečnil se 22. srpna. Z naší obce jsme vyjížděli v 6,30 hodin a po cestě jsme ještě přibírali další účastníky. Dobrovoďáků bylo 34 a ostatních 10, tím jsme zcela zaplnili autobus. Cílem našeho výletu byla Lednicko-Valtická oblast. První zastavení bylo ve Valticích v bylinkové zahradě. Vyčerpávající vyprávění a znalost bylin od paní průvodkyně snad úplně všechny nadchlo. I děti zde mohly získat znalosti, viděly mimo jiného také čmelník - obydlí pro čmeláky, kteří jsou právě v takovéto zahradě velmi důležití. K vidění bylo více jak 300 druhů bylin a některé květy jsme také ochutnali. Překvapilo nás, co všechno se dá sníst a jak je to chutné. Druhou zastávkou bylo Muzeum železné opony ve Valticích. To prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž, a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice. Muzeum je prvním muzeem svého druhu v České republice. Asi 300 metrů od muzea jsme navštívili Kolonádu na Reistně, ze které byl nádherný výhled nejen do Čech, ale také do Rakouska. Je to romantický klasicistní  gloriet chráněn jako kulturní památka. Kolonádu nechal postavit v letech 1817–1823 kníže Jan I. z Lichtenštejna jako vyhlídku a zároveň památník na svého zesnulého otce Františka Josefa I. a bratry Filipa a Aloise I. Ve Valticích jsme také poobědvali. Prostředí Hospody Na hradbách s venkovním zastřešením jídelny nás trochu ochladilo v tomto parném dnu. Jídlo bylo dobré, pivko studené a samozřejmě měli i výborné víno.  Po naplnění žaludků jsme se rozjeli k Lednici. V 14,30 hodin nás čekala prohlídka Státního zámku v Lednici. Prohlídkový okruh reprezentačních sálu trval 50 minut a bylo opravdu co k vidění. Po skončení prohlídky jsme měli ještě trochu času, a kdo chtěl, mohl zavítat do přilehlého skleníku. I zde bylo úporné vedro, ale vidět úžasné rostliny nás lákalo. V 16 hodin byla pro nás připravena loď v přístavišti na Zámecké Dyji. Plavba lodí od zámku Lednice k Minaretu trvala asi 20 minut. Plavbu zpříjemňoval humorným vyprávěním kapitán lodi. Po výstupu z lodě u Minaretu jsme se mohli trochu občerstvit, a nebo kdo ještě chtěl, mohl Minaret navštívit. Návrat k zámku pěšky ve stínu stromů v zámeckém parku byl posledním naším putováním v tomto nádherném kraji. K domovu jsme odjížděli v 18 hodin. Celkový dojem ze zájezdu je znovu nepopsatelný. Vše probíhalo dle harmonogramu podle naší nejlepší organizátorky zájezdů paní učitelky Pokorné. Opět musíme hodnotit jedničkou s pěti hvězdičkami!!! Také musíme zmínit; i počasí nám přálo, bylo horko, ale hlavně nepršelo. Mnohokrát děkujeme paní Mgr. Pokorné za velmi vydařený zájezd.
Jiřina Ćástková
Obecní zájezd 24.8.2019
I letos se uskutečnil zájezd pro nadšené výletníky, a to již dvanáctý. 24. srpna v 6,30 hodin jsme vyjeli z Dobré Vody směr Moravský kras. V Křižanově jsme ještě přibrali několik zájemců, celkem nás bylo 34 osob. Do cílové stanice Skalní Mlýn jsme dorazili před osmou hodinou. Po zakoupení vstupenek jsme nasedli do připravených vláčků a přijeli k Punkevním jeskyním. Zde jsme si prohlédli nádherné krasové útvary a vyslechli povídání o nich. V letech 1920 až 1933 prof. Karel Absolon (bez plavek, s obdivuhodnými geologickými znalostmi a potřebnou technickou výbavou) propojil a zpřístupnil veřejnosti jeskynní tok Punkvy ode dna Macochy až k výtoku a objevil i suchou podzemní cestu, vedoucí odsud až k dennímu světlu. Asi po hodinové prohlídce nás čekala plavba na loďkách. Byl to trochu adrenalinový zážitek, pan lodivod nás upozorňoval na hloubku vody v Punkvě a tím nás postrašil. Ale všichni jsme to zvládli a moc se nám to líbilo. Po skončení prohlídky jeskyní byla k vidění i propast Macocha, kam jsme dojeli lanovkou. Propast Macocha je více než 138,5 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu v České republice a i ve střední Evropě. Horní část propasti je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Na okraji propasti jsou dva vyhlídkové můstky. První z nich byl vybudován v roce 1882 - je umístěn v nejvyšším bodě. Druhý z nich pochází z roku 1899, nachází se 92 metrů nad spodní částí propasti a je z něho velmi dobře vidět na dno. Tady jsme si mohli také dát něco k pití a k jídlu. Druhou zastávkou našeho výletu byl větrný mlýn Rudice. Je to větrný mlýn holandského typu. V roce 1964 byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Větrný mlýn byl postaven v roce 1865 Matějem a Františkou Ševčíkovými a nachází se jihovýchodně od obce na kopci v nadmořské výšce 510 m na okraji Drahanské vrchoviny. Od roku 1968 o zchátralý mlýn se sedmnácti trhlinami ve zdivu a bez zbytků mlecího zařízení se začali starat manželé Vaverkovi z Brna. Mlýn byl opraven. V roce 1973 byl ve střeše obnoven vikýř a později osazen borovicovou hřídelí a větrným kolem. To bylo v roce 1987 zničeno bouří, ale záhy bylo obnoveno. Dne 13. srpna 1994 bylo ve mlýně otevřeno muzeum. Po vyčerpávajícím povídání pana průvodce nastal čas na oběd. Poobědvali jsme v Lažánkách v restauraci „U Veverek“. Polévka s knedlíčky - jako svatební - byla předzvěstí dobrého jídla. Všem nám moc chutnalo, obsluha byla rychlá a dobře vychlazené pivo bylo v poledním vedru vhodné. Po naplnění našich žaludků jsme vyrazili k zámku Lysice. Zámek je ve vlastnictví státu, je zpřístupněný veřejnosti a jeho správou je pověřen Národní památkový ústav. Posledním soukromým vlastníkem byl Albrecht Dubský, kterému byl zámek zabaven a později zpřístupněn veřejnosti. Na přelomu 60. a 70. let 20. století prodělala stavba výraznou rekonstrukci. Měli jsme i trochu štěstí, protože v zámeckých komnatách byla nádherná květinová výzdoba, kterou zde vytvořili studenti ze zahradnické školy v Rajhradě. Zámek je velmi pěkný a má i rozlehlý park, který také stál za vidění. Na nádvoří zámku byl malý kiosek s občerstvením, ale zde jsme se setkali s nepříjemným personálem. Přesto nás to neodradilo a kávu a pivo jsme dostali. Nachyloval se konec našeho zájezdu. Z Lysic jsme odjížděli v 17,30 hodin a poslední zastávkou byla Čebínská pecka. Je to vápencový útvar - oblouk. Váže se k němu i legenda. I toto bylo zajímavé vidět. Celkový dojem ze zájezdu je 5x nej. Opět vzorně připravený zájezd paní učitelkou Pokornou, velmi vhodně vybraná oblast a časové rozpětí bez chyb!!! Mnohokrát paní Mgr. Pokorné děkujeme a těšíme se třináctý.
Částková Jiřina 
Obecní zájezd 18.8.2018
18. srpna v 6.45 hodin jsme vyjeli na tradiční zájezd. Cestu opět naplánovala a vše potřebné pro zdárný průběh zájezdu zajistila paní Mgr. Marie Pokorná. Občanů z Dobré Vody  se přihlásilo 36 a 6 cizích, většinou z Křižanova. První zastávkou bylo město Znojmo. V 9.00 hodin jsme měli objednanou prohlídku znojemského podzemí. Hodinová cesta v podzemí byla velmi pěkná, paní průvodkyně nám dokonce i zhasla světla a to dodalo celé procházce na větší zajímavosti. Dále jsme dle zájmu navštívili kostel sv. Mikuláše a rotundu sv. Kateřiny, která je národní kulturní památkou. Někdo si také prohlédl pivovar a hrad. Ve Znojmě by bylo k vidění mnoho dalších památek, jako např. radniční věž, hradební opevnění a další. My jsme vzhledem k časovému plánu zájezdu museli z města odjet v 11.45 hodin do Šatova, kde byl objednán oběd. Všem chutnalo i přes úmorné vedro, které nás celým dnem provázelo. Po obědě jsme vyjeli do Rakouska, do města Retz. Retz - česky Rec - je vinařské městečko, které leží nedaleko moravských hranic, asi 12 kilometrů jihozápadně od Znojma, ve spolkové zemi Dolní Rakousko. My jsme se podívali na zdejší větrný mlýn z 2. pol. 18. století, který je v současnosti jediným provozuschopným větrným mlýnem v Rakousku. Našli jsme ho na Kalvárii nad městem, kam nás pan řidič autobusem dovezl.     Zde jsme ještě viděli zbytky barokní Křížové cesty. Po té jsme přejeli na náměstí. Tady nás mile přivítala hudba u radnice, ale toto hudební vystoupení nepatřilo nám, nýbrž právě se konajícímu svatebnímu obřadu. Celý den nás obklopovali svatebčané, a tak jsme si uvědomili, že to bylo kvůli magickému datu – 18. 8. 2018. Na náměstí byl k vidění vyhlídková věž a různé kavárny. Na závěr výletu v Rakousku jsme si nakoupili v Hofru, je to nákupní dům, něco jako Lidl. Znovu jsme se vrátili do Česka do Šatova. V Šatově je malovaný vinný sklep a ten jsme si také prohlédli. Posledním bodem programu zájezdu byla ochutnávka vín v šatovském vinném sklepě. V 17 hodin nás přivítal odborník přes znojemská vína, velmi zajímavě nám povídal o pěstování révy, o odrůdách a dalších zajímavostech s vinařením spojených. Ochutnali jsme 5 vzorků vín , 2 bílá, 2 červená a jedno růžové. Poseděli jsme tady až do 19. hodiny, kdy jsme museli odjet k domovu. Do Dobré Vody jsme dojeli v 21 hodin. Znovu musíme poděkovat paní Pokorné za vzornou přípravu a celodenní organizaci zájezdu. Letos to pro ni bylo trochu bolestivé, protože si tři dny před zájezdem zvrtla koleno a hůře se jí chodilo. Ale přesto nedala na sobě nic vidět a bavila nás humorem celý den.
Jiřina Částková
Obecní zájezd 19.8.2017
Již 10.ročník dobrovodských zájezdů, tentokrát konaný v sobotu 19.8.2017,  se opět vydařil. Postaraly se o to dvě naše občanky, p.Mgr.Marie Pokorná a Jiřina Částková. Jim patří veliký dík, stejně jako Obecnímu úřadu za umožnění zájezdu, příspěvek na dopravu a cenu pro účastníka, který byl na všech obecních zájezdech.

Vyjeli jsme v 6.15 směr Číhošť, navštívili místo, kde je vyměřen "střed republiky", pak kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zajímavě nám o číhošťském zázraku popovídal p.kostelník, farářem je Mgr.Tomáš Fiala. Odsud jsme pokračovali na Český Štemberk, majitel p.Zdeněk Šternberk je 94 letý pán, který  ještě hrad spravuje s několika svými zaměstnanci, a velice svědomitě. Před vlastní prohlídkou jsme zhlédli a poslechli si vyprávění o dravcích na nádvoří hradu. Jednalo se vesměs o zachráněné ptáky Ochránci přírody. V Sázavě jsme se nejprve naobědvali v rest. U Libora. Jídlo bylo chutné, ale dost dlouho jsme na ně čekali, i když bylo vše předem objednané! Program byl nabitý, ale velice pěkný. Pokračovali jsme prohlídkou kláštera sv.Prokopa s výkladem p.faráře Radima Cikánka, pak následovala prohlídka sklářské huti František ve sklárnách Kavaliér v Sázavě. Není to rozhodně lehká práce, ale skláři dokáží vyrobit nádherné věci. Prošli jsme se venkovními prostorami areálu ,dnes tolik komentovaného, Čapího hnízda.Na to, že to byla původně ruina starého mlýna,  je vše velice pěkné, upravené, ale pro nás drahé.
Poslední naše zastávka byla ve Vlašimi, nejprve kde jinde než v cukrárně. Rodinný podnik určitě v dobrých rukou, přímo na velice pěkném náměstí. Samotné město stojí za návštěvu, zámek s přilehlým parkem  vlastnili Auerspergové od r.1744-1945. V zámecké věži sídlí Galerie Vlašim, kde nás mile přivítal, popovídal a promítl video p.Mgr. Stanislav Příhoda, malíř, spolužák p.uč.Čermákové z Křižanova. Dominantou kraje je hora Blaník, v níž podle legendy spí blaničtí rytíři, kteří nám přispěchají na pomoc, až nám bude nejhůř, tak není čeho se bát! CHKO Blaník je nejmenší chráněná krajinná oblast v republice.
Podle objednávky vyšlo i počasí, bylo ideální, nespadla na nás ani kapka deště, teplo nebylo tak úmorné, jako ještě den předtím. Ještě jednou všem, kdo se o nás starali, děkujeme a už teď se těšíme, kam pojedeme příště!
Za všechny "účastníky zájezdu", Milada Špačková
Obecní zájezd 13.8.2016
3. srpna v 6. 30 hodin jsme vyjeli na již tradiční Dobrovodský zájezd. Přihlásilo se nám rekordních 51 účastníků. Ještě by bývali jeli další z Křižanova, ale ty jsme už nemohli vzít z důvodu kapacity míst v autobusu. Našich dobrovodských občanů se zúčastnilo 39. Ráno jsme vyjížděli za pošmourného deštivého počasí. Cílem zájezdu byla oblast jižních Čech okolo města Tábora. První zastávku jsme měli  v Červené Lhotě, tady už nepršelo a bylo i teplo. Zde jsme si prohlédli překrásný zámek, velmi známý z filmových pohádek, např. Zlatovláska nebo Pyšná princezna. Na začátku prohlídky prostor v zámku jsme byli mile překvapeni vystoupením studentů z brněnské konzervatoře, kteří studují hru na historické nástroje. Rozdělením na dvě skupiny jsme získali nějaké minuty času na občerstvení a kávu. Někteří si ještě prohlíželi okolí zámku, které také stálo za to vidět. Další zastávku jsme měli naplánovanou ve vesnicích se selským barokem. Toto jsme ale museli vypustit z důvodu uzavírek silnic. Přišla tedy řada na oběd, který byl v Želeči od 12 hodin. Obsluha byla pomalá, ale jídlo bylo dobré a tak si někteří stačili dát i dvě piva. Po obědě jsme pokračovali v naší cestě do Sezimova Ústí. Zde jsme viděli hrob Edvarda Beneše, kde jsou uloženy i ostatky jeho manželky. V parku byla vidět i vila, v níž žili.  Vybudovaný památník pojednává o různých etapách života našeho bývalého prezidenta. Při prohlídce památníku jsme se také mohli podívat na videozáznamy z jeho prezidentské činnosti.
Následovala cesta do Tábora. Zde jsme měli v 15 hodin prohlídku podzemí pod budovami okolo náměstí. Bylo zajímavé vidět komplex podzemních prostor a chodeb, představujících zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém městě. V Táboře jsme si mohli prohlédnout další pamětihodnosti dle vlastního výběru. Někdo vystoupal na kostelní věž, ze které je krásný výhled na město i okolí. Na věž vysokou 75 metrů vede 200 schodů, cestou nahoru je nutné podlézt zvon vážící přes 2,5 tuny. Nahoře je pokladna s malou prodejnou turistických suvenýrů a výstavkou mincí i papírových peněz. Muzeum čokolády a marcipánu v prostorách třech historických domů, na ploše přes 1000 m, nám představilo historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy a následné zpracování do formy bonbonů, tabulek, pralinek, figurek. Děti se také mohly podívat do muzea Lega. Muzeum se nachází v historickém jádru města. Celá expozice je umístěna v národní kulturní památce na Špitálském náměstí, zde byla výstava stavebnice LEGO ze sbírky jedné sběratelky. Uprostřed Žižkova náměstí se vyjímá kašna zhotovená v letech 1567-1568 kamenickým mistrem Ondřejem ze Sušice. Kašna tvořila součást systému zásobování města vodou. Slavný husitský vojevůdce Jan Žižka sehrál důležitou roli v budování města i při vzestupu moci a slávy husitského Tábora, proto je na náměstí jeho pomník. Renesanční vodárenská věž, zdobená obloučkovými štíty, je stavbou technického charakteru. Její vznik předurčila stavba vodní nádrže Jordán, zásobárny pitné vody pro město. Dnes se v několika patrech Vodárenské věže nachází galerie, i to jsme mohli vidět. Samozřejmě jsme navštívili i několik restaurací a cukráren. Po vyčerpávající prohlídce Tábora jsme se v 17, 30 hodin vydali na cestu k domovu. Na programu nám zůstala pouze návštěva domu Františka Bílka v Chýnově. Viděli jsme jeho dům, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Zde je umístěna expozice jeho tvorby. Vedle kreseb, grafik i plastik tvoří část i Bílkův nábytek zdobený typickými Bílkovými řezbami s vlastním textem vyznačeným jeho charakteristickým písmem.
Po celý den našeho zájezdu nám paní učitelka Mgr. Marie Pokorná doplňovala znalosti ohledně míst, které jsme navštívili. Vše měla bezvadně naplánováno tak, abychom stihli co nejvíce vidět a cestu v autobuse nám zpříjemňovala vtipnými hláškami. Za uskutečnění tohoto povedeného zájezdu patří paní učitelce velké poděkování. Věříme, že náročná příprava zájezdu paní Pokornou neodradila a v příštím roce naplánuje nový Dobrovodský zájezd! Ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští zájezd.
za účastníky zájezdu Jiřina Částková

 
Obecní zájezd 22.8.2015
22.srpna se uskutečnil obecní zájezd. Přihlásilo se 48 účastníků, z toho z Dobré Vody 27 občanů. Zaplnili jsme celý autobus a to bylo velmi dobré. Z naší obce jsme vyjeli v 7 hodin přes Křižanov a Kozlov směrem na Dolní Vilémovice. Nálada v autobuse byla od začátku výborná, paní vedoucí zájezdu Mgr. Pokorná nám po celou cestu vyprávěla historii navštívených míst. Pro nás všechny to bylo přínosné, protože určité skutečnosti jsme neznali. První zastávkou našeho výletu byl rodný dům atentátníka Kubiše v Dolních Vilémovicích. Zde jsme si zrekonstruovaný dům prohlédli a pan průvodce nám řekl pár slov o celé rodině Kubišových. Na desátou hodinu jsme byli objednaní na prohlídku zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Měli jsme i dostatek času prohlédnout si zahradu u zámku, ta nádhera opravdu stála za to vidět. V zámecké vinárně se také někteří občerstvili. Následovala cesta do Nových Syrovic. Zde jsme poobědvali v restauraci " U Tesařů" a moc nám chutnalo. Naše putování pokračovalo do pivovaru Dalešice, je to pivovar filmových Postřižin. Tady jsme si prohlédli starou výrobu piva a opravený pivovar. Pivo téměř všichni ochutnali a ještě někdo si koupil lahev domů. Posezení zde bylo velmi příjemné, viděli jsme i nevěstu fotit se v pivovaru. Celý den nás obklopovali svatebčané, viděli jsme je na každé zastávce, asi to bylo magické datum 22.8. Už jsme se těšili na parník. Nastupovali jsme v Kramolíně a jeli do Třesova vzdáleného o čtyři zastávky. Parník se jmenoval Horácko. Byl to krásný zážitek, na palubě lodi jsme mohli ochutnat burčák i víno a pozorovat dění na březích Dalešické přehrady. V této oblasti je také nově opravený zámek Valeč, který financoval majitel ze svých prostředků a peněz EU. Zámek byl znovu po rekonstrukci otevřen v roce 2013 a s ním také hotel. Zde jsme si dali kávu a pití a obdivovali opravený zámek s vysokým komínem s čápy a luxusní hotel. Nachyloval se konec našeho putování a tak jsme se vydali na cestu domů. Poslední zastavení bylo na Fajtově kopci, kde stojí nová rozhledna. Kdo zdolal 160 schodů  rozhledny ve tvaru dvojité šroubovice a 46 m vysoké, viděl celé město Velké Meziříčí a krásnou krajinu Vysočiny s komíny jaderné elektrárny Dukovany. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Pokorné za velmi vydařený a velmi dobře připravený zájezd. Počasí nám také přálo a to je důležité. Zájezd se velmi líbil, všichni byli moc spokojeni a těší se na příští!
Jiřina Částková
 

 
Obecní zájezd 30.8.2014
Tentokrát naše cesta vedla na sever a první zastávkou byla Lipnice na Sázavou. I když jsem chvílemi projížděli mlhou, silueta mohutného hradu Lipnice se nám po více než hodinové cestě začala objevovat. Již při výstupu k hradu se objevilo sluníčko, které nás neopustilo celý den.
Příjemná průvodkyně nám sdělila historii hradu, přístupnost objektů a nechala nás toulat se hradem. Krásné byly vyhlídky ze dvou věží i z ochozů, zaujaly nás i nově otevřené výstavní sály.
Asi 600 m jsme si zašli podívat se na Bretschneidrovo ucho nebo ústa  - reiéfy, tesané ve skále na lomy/"Národní památník odposlechu"/.
Lipnice nad Sázavou je spojená s životem Jaroslava Haška a my jsme nemohli vynechat shlédnutí jeho sochy, navštívení jeho hrobu a přečíst si jeho citát v několika řečech, který je vytesán na jeho památníku /Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr/.
Po dobrém obědě jsme obdivovali kuriozity v muzeum v Pelhřimově.
Vyvrcholením zájezdu bylo poutní místo Křemešník - někkteří využili výborné podzimní viditelnosti a vystoupili na rozhlednu Pípalku, jiní se pustili po křížové cestě ke kapličce a pramenu se zázračnou vodou, další se osvěžili v restauraci,ale všichni společně jsem navštívili kostel Nejsvětější Trojice  a Větrný zámek.V doprovodu průvodkyně jsme se dozvěděli mnoho historických zajímavostí, pověstí a obdivovali unikátní výzdobu kostela.
Po této prohlídce jsme se spokojeni vydali na cestu domů.
 
Na kompletní fotogalerii se usilovně pracuje - máte-li nějaké foto, prosím o jejich předání... 727972411, děkuji
_P8302351.jpg
_P8302374.jpg
_P8302377.jpg
_P8302386.jpg
Fotografie0212.jpg
Fotografie0213.jpg
Obecní zájezd 24.8.2013
Zájezd "Polná - Žďár nad Sázavou". Krásný sobotní den jsme si prožili na výletě, který pořádal Obecní úřad Dobrá Voda.
První zastávkou bylo městečko Polná, které zažívalo největší rozkvět ve středověku jako křižovatka obchodních cest a také za obrození. Navštívili jsme muzeum - někdo šel na výstavu historie hodinářství, jiní do zámeckých prostor s měšťanským bydlením nebo na expozici řemesel, kupeckého krámu a staré lékárny.
Hned poté nás čekala návštěva kulturní památky - Děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který je po nákladné opravě a který nás zaujal svojí rozhlehlostí, krásou a také historií zprostředkovanou paní průvodkyní.
Následoval chutný oběd v zámecké restauraci.
Před odjezdem z Polné jsme zašli k hrobu Anežky Hrůzové, oběti tzv. "hilsneriády".
Prošli jsme se u památníku - Žižkova mohyla, zhlédly jeden z nejstarších kamenných mostů v Ronově u Přibyslavi a tam také uviděli první sochu autora Michala Olšiaka - draka.
V Nížkově nám otevřeli kostnici.
A už nás čekal výhled z Rozhledny Rosička, ten však byl dostatečný i z parkoviště.
Cestou do Žďáru jsme uviděli sochu koně a do Hamrů si zajeli k "Hamroňovi" a k Pilské nádrži na sousoší "Hraniční kámen", které symbolizuje hranici Čech a Moravy. Socha orlice "hlídá" moravské a socha lva "hlídá" české území.
Výlet jsme zakončili posezením v cukrárně. K pěknému dni přispělo i pěkné počasí.
Mgr. Marie Pokorná
CIMG3055_resize_resize.JPG
CIMG3056_resize_resize.JPG
CIMG3062_resize_resize.JPG
CIMG3065_resize_resize.JPG
Obecní zájezd 25.8.2012
V sobotu jsme byli již na tradičním zájezdě našich občanů.
Vyjeli jsme v 7hod., cestou jsme se zastavili v Předklášteří a krátkou procházkou došli k bazilice Nanebevzatí p. Marie a prohlédli si její průčelí.
Další zastávkou byla návštěva státního zámku Rájec-Jestřabí, do roku 1945 sídlo Salmů - významného rodu Blanenska. Po prohlídce jsme se podívali na prodejní výstavu při zámku a osvěžili se v zámecké restauraci.
Po krátkém přejezdu do Černé Hory už na nás čekal průvodce pivovaru. Byl vtipný, plný zajímavých informací o výrobě piva. V restauraci Sladovna jsme si pochutnali na obědě.
V 15hod, jsme vstoupili do prostorů jeskyně Výpustek, jednu z nejvýznamnějších jeskyní Mor. krasu. Od průvodce jsme se dozvěděli její boatou, z větší části smutnou, historii.
Na závěr jsme navštívili poutní kostel ve Křtinách, poslechli si zvonkohru a plni dojmů se za pěkného počasí vraceli domů.

Mgr. Marie Pokorná

CIMG2589_resize.JPG
CIMG2592_resize.JPG
CIMG2596_resize.JPG
CIMG2597_resize.JPG
CIMG2591_resize.JPG
CIMG2601_resize.JPG
CIMG2603_resize.JPG
CIMG2604_resize.JPG
Jindřichův Hradec 20.8.2011
S dobrou náladou jsme se sešli v 7hodin u zastávky autobusu v Dobré Vodě. Cestou jsme si prohlédli 800let starou lípu se zvoničkou uvnitř v Práskolesích u Telče.
V Jindřichově Hradci jsme na benzinovém čerpadle „načepovali“ rum a šli na prohlídku města. Někdo si po dlouhé cestě odpočinul u dobré kávy, jiný si vyběhl na věž kostela, většina navštívila muzeum s Kryzovými jesličkami a Křižíkovu elektrárnu v bývalém mlýně, kde byly i další výstavy. Nevynechali jsme ani 15. poledník.
Ve 14.30 jsme si za doprovodu mladé a příjemné průvodkyně prohlédli zámek – černou kuchyň, reprezentační prostory (kazetové stropy, nástěnné výzdoby portrét Bílé paní).
Poté jsme vyjeli směrem na Dačice, tam jsme navštívili zámecký park. Mnozí opět vyběhli na věž kostela - byla velmi dobrá viditelnost. Po seznámení s historií výroby prvních kostek cukru na světě jsme se vyfotili u pomníku, který byl k této události postaven.
Na závěr jsme se osvěžili v restauraci „U Malíků“ a proto jsme měli ještě dost sil vystoupat na nepříliš vysokou rozhlednu Rubačku u Oslavičky.
Plni pěkných zážitků jsme dorazili domů ve 20hod.

Mgr. Marie Pokorná

CIMG1567_resize.JPG
CIMG1570_resize.JPG
CIMG1583_resize.JPG
P1040258_resize.JPG
P1040264_resize.JPG
P1040272_resize.JPG
P1040279_resize.JPG
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one