Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce
Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 386 obyvatel (údaj k 1.1.2021). Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, multifunkční hřiště s umělým povrchem vybudované v roce 2020, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

.
Náhradní doprava

Z důvodu konání stavebních prací na okolních silnicích a s tím souvisejícího dočasného zrušení a úpravy linek autobusů, se sbor dobrovolných hasičů SDH a obecní úřad domluvili na náhradní dopravě novým devítimístným hasičským autem. 
 
2021_09 SDH auto.JPG
Sbor dobrovolných hasičů zajistí dopravu z Dobré Vody do Velkého Meziříčí a zpět každé pondělí a středu. Začínáme ve středu 8.9. Odjezd auta od hasičky v Dobré Vodě bude vždy v 10:00hod. (Hasička 10:00, zastávka autobusu 10:01, kulturní dům 10:02) a pojede směr Velké Meziříčí - Kaufland. 
Odjezd od Kauflandu (podle možnosti zastavení - před Mňamkou vedle dobíjecích stanic) 10:40 s plánovanou zastávkou u Domusu cca 10:45. 

V případě jakýchkoli dotazů, upřesnění nebo speciálního požadavku neváhejte kontaktovat členy výboru SDH - určitě se domluvíme. Starosta SDH Petr Žejšek: 731768438.

.
Procházka do Urbanic

Urbanice - kámenV neděli 19. září se opět organizovaně vydáme na procházku do Urbanic, k památnému kameni, na místo zaniklé vsi. Letos to již bude potřrnácté, kdy se takto uctí památka zanické obce. Odchod z Dobré Vody od místní hasičky v 13:00hod. 

.
125let SDH Dobrá Voda

Dne 5.9.2021 SDH Dobrá Voda oslaví 125let.
Program oslav začne setkáním v 12:30 u hasičské zbrojnice a v 13:00 slavnostním průvodem na místní hřiště. Na hřišti následně proběhne zahájení proslovama a žehnáním nového hasičského auta s vozíkem. Následovat budou ukázky hasičské techniky - jak současné, tak historické.
Vše za hudebního doprovodu Járy Kaštana. Občerstvení samozřejmě bude...

.
Pojízdná vinotéka

2021_09 pojizdna vinoteka.jpg
Vinařství Holánek přijede každý pátek s pojízdnou vinotékou. Každý týden nyní bude vozit burčák, který je prý nejlepší v republice a o dva týdny přiveze i výborný červený burčák. Vinotéka bude stát od 13:30 - 13:40 u zastávky autobusu.
Sklep pod farou s.r.o.
IČ: 05710502 
Ivaň 333

.
        Uzavírky silnic        

1.9.2021 Vídeň
průjezdná obec Vídeň ve směru od Mostiště na Bory a zpět, uzavřena ve Vídni odbočka na Dobrou Vodu, uzavřena Dobrá Voda – Křižanov

840202 Velké Meziříčí-Bory-Křižanov
Spoj 2 zkrácen o úsek Jívoví – Bory
Spoj 12 prodloužen do Borů
 
840204 Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou-Žďár nad Sázavou
Průjezdné dle řádných jízdní řádů

840214 Žďár nad Sázavou-Velké Meziříčí-Třebíč
Průjezdné. Změny kvůli jiným uzavírkám.
 

1.9.2021 – 30.9.2021 Křižanov – Dobrá Voda
uzavřený úsek z Křižanova (křižovatka u benzínky) po silo AGROPODNIK - 2. etapa DIO III/36051 Křižanov-Vídeň– to znamená že křižovatka Dobrá Voda x Kozlov x Jívoví bude průjezdná
 

840201
Spoj 11
Dočasné přemístění zastávek:
zastávka „Křižanov,,škola“ dočasně přemístěna na „Křižanov,,nám.“
Zastávky „Dobrá Voda,,žel.přejezd“ a „Dobrá Voda“ bez obsluhy
Spoj 6
Objízdná trasa
Křižanov nám., škola, Jívoví, MK, Dobrá Voda MK Kozlov, Křižanov, Kozlov, dále ve stávající trase
Dočasné přemístění zastávek:
Nutné dočasné přemístění zastávky „Dobrá Voda“ do přehledného a bezpečného místa před obecní úřad pro vybrané spoje, které se v Dobré Vodě otáčí.

840207, 840208
Z důvodu nemožnosti průjezdu z Dobré Vody do Vídně nebude Vídeň linkou 840207 a 840208 obsluhována, obec Dobrá Voda bude obsluhována pouze vybranými spoji

Objízdná trasa
a)Křižanov, Jívoví, MK, Dobrá Voda, MK Kozlov, Martinice dále ve stávající trase (840207 spoj 12) (840208 spoj4, 9, 12, 13, 15, 17)
Dočasné přemístění zastávek:
 - Nutné dočasné přemístění zastávky „Dobrá Voda“ do přehledného a bezpečného místa před obecní úřad pro vybrané spoje, které se v Dobré Vodě otáčí.
 -„Vídeň,,SZP“, „Vídeň“, „Velké Meziříčí,Mostiště“ bez obsluhy

b) Křižanov, Kozlov, Martinice dále ve stávající trase (840207 spoje 3,9,111,4,114) (840208 spoj 3, 2, 16)
Dočasné přemístění zastávek:
 - „Dobrá Voda“, „Dobrá Voda,,žel.přejezd“, „Vídeň,,SZP“, „Vídeň“, „Velké Meziříčí,Mostiště“ bez obsluhy
 
Jízdní řád linky 840201  102.32kB
Jízdní řád linky 840202  92kB
Jízdní řád linky 840207  98.74kB
Jízdní řád linky 840208  108.17kB
Jízdní řád linky 840214
  131.98kBOd 1. 7. do 31.8.2021 bude uzavřen úsek silnice Vídeň - Dobrá Voda. Objízdná trasa povede po silnici od sila kolem trati, provoz zde bude řízen semafory a i nadále zde platí zákaz vjezdu nákladních automobilů. Zastávka autobusů bude v tomto období opět přemístěna ke kulturnímu domu, kde bude zákaz zastavení. Žádáme občany, aby na parkovišti u KD v žádném případě neparkovali.
II. etapa uzavírky bude probíhat v období 1.-30.9.2021, kdy bude uzavřen úsek Dobrá Voda - Křižanov. Dopravní obslužnost pro tuto uzavírku bude řešena v průběhu srpna dle aktuální situace.
 

.
Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR

.
COVID-19.JPG
Vzhledem k neustále se měnící situaci, prosím sledujte nejčerstvější informace přímo od Ministerstva zdravotnictví: http://mzcr.cz/
Internetové stránky zřízené kvůli onemocnění COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/
 
 
 
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

8.3.2019 - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
27.11.2017 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one